Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm TNDS tàu thủy nội địa

Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.
ABIC nhận bảo hiểm TNDS chủ tàu cho các loại phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam. 

-      ABIC sẽ bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo Luật pháp hay theo quyết định của Tòa án như:

·        Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;

·        Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển xác tàu đắm;

·        Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;

·        Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

·        Chi phí khi thực hiện nghĩa vụ hay các biện pháp cần thiết nhằm mục đích cứu sinh mạng trên biển, sông, hồ với điều kiện NĐBH có nghĩa vụ pháp lý đối với các chi phí đó và các chi phí đó không thể đòi được từ Người thứ ba

-      Trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu theo quy định của pháp luật do tàu được bảo hiểm gây ra làm

·        Thiệt hại cầu, cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

·        Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải thuyền viên, hành khách trên tàu được bảo hiểm).

-      Trách nhiệm đâm va

-      Trách nhiệm đối với thuyền viên

-      Trách nhiệm đối với hàng hóa chuyên chở

-      Trách nhiệm đối với hành khách

-      Trách nhiệm đối với phương tiện được lai kéo


Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

-         Những rủi ro loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

·        Hành động cố ý hoặc cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên.

·        Vi phạm lệnh cấm do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép

·        Vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường thủy bao gồm :

 + Thuyền viên trong khi làm nhiệm vụ chịu ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác;

+ Tàu đi vào tuyến, luồng cấm;

+ Tàu chở khách, chở hàng quá tải;

+ Tàu vận chuyển hàng hóa độc hại, chất nổ hoặc các chất nguy hiểm khác;

+ Các trường hợp khác do pháp luật quy định;

·     Thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định

·     Do cũ kỹ hay hao mòn tự nhiên của vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu

·     Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc neo đậu

 ·     Trừ khi có thỏa thuận khác, ABIC không chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do:

+        Chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự;

+        Bị cướp, bị bắt giữ tàu;

+        Tàu được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự;

+        Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

+        Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào;

+        Rủi ro hạt nhân, nguyên tử.

-         Những chi phí loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

·        Chi phí liên quan đến sự chậm trễ của tàu, hàng hóa bị giảm giá trị, bị mất thị trường hoặc chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh của tàu được bảo hiểm

·         Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm thân tàu.

-         Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

·     Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật còn hiệu lực và các giấy chứng nhận khả năng hoạt động khác còn hiệu lực theo yêu cầu của cơ quan đăng kiểm

·     Tàu hoạt động ngoài phạm vi quy định

·     Tàu neo đậu mà không được neo, buộc chắc chắn, không có thuyền viên trực, trông tàu dù ban ngày hay ban đêm (trừ khi thực hiện theo lệnh, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền)

·     Hư hỏng, mất mát và tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu.

-         Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

·        Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản

·        Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất

·        Thông báo cho ABIC hoặc đại diện của ABIC tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời

·        Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho ABIC trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3

·        Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của ABIC

·        Thực hiện các công việc khác có liên quan mà ABIC yêu cầu

-         Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải cung cấp cho ABIC các tài liệu sau:

·        Thư khiếu nại đòi bồi thường của NĐBH

·        Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Đơn bảo hiểm

·        Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

·        Giấy tờ đăng kiểm của tàu

·        Bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (tùy từng trường hợp cụ thể)

·        Kháng nghị hàng hải và/hoặc báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến, cảng đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình)

·        Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giao thông đường thủy hoặc công an lập theo các quy định nhà nước về giao thông đường thủy nội địa.

·        Hóa đơn, chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường

·        Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có)

Các tài liệu và chứng từ khác (trích sao nhật ký hàng hải, sổ hành trình, nhật ký máy, nhật ký thời tiết hay các giấy tờ khác của tàu… tùy theo từng trường hợp cụ thể).

Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.
Mua bảo hiểm
1900 9066