Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa bảo vệ cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị hàng hải của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …
ABIC nhận bảo hiểm thân tàu (bao gồm: vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị hàng hải) cho các loại phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam. 

Khách hàng có thể lựa chọn sản phẩm bảo hiểm thân tàu theo một trong hai điều kiện bảo hiểm (điều kiện A – thực tế hay ước tính hay tổn thất bộ phận, hoặc điều kiện B – tổn thất toàn bộ thực tế hay ước tính), với các rủi ro chính được bảo hiểm như sau:

·        Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước

·        Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thuỷ lôi), tàu, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng

·        Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu

·        Mất tích

·        Động đất, sụt lở, núi lửa phun

·        Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh

·        Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển hàng hoá, nguyên nhiên vật liệu (kể cả khi xếp dỡ sang tàu khác hoặc ngược lại) hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng

·        Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm

·        Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý nhằm hạn chế, giảm thiểu hoặc ngăn ngừa tổn thất có thể xảy ra đối với thân tàu được bảo hiểm

·        Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm của vỏ tàu, máy tàu gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được (tổn thất của bản thân nồi hơi, trục cơ hoặc những thiết bị mang khuyết tật ngầm sẽ không thuộc trách nhiệm bảo hiểm của ABIC)

-         ABIC cũng nhận bồi thường những chi phí cần thiết và hợp lí trong việc:

·     Hạn chế tổn thất, cứu hộ, trục vớt hoặc chi phí tố tụng với điều kiện phải có sự đồng ý bằng văn bản của ABIC trước khi thực hiện

·     Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

·                    Đóng góp chi phí tổn thất chung (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

·     Kiểm tra đáy tàu khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

      -        Rủi ro ô nhiễm: chủ tàu còn được bồi thường cho những tổn thất của tàu gây ra từ hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hay hạn chế nguy cơ/rủi ro ô nhiễm.

Bảo hiểm cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị hàng hải của tàu do những hiểm họa của biển nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …. 

-         Những rủi ro loại trừ trách nhiệm bảo hiểm:

·        Hành động cố ý hoặc cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thuyền viên.

·        Vi phạm lệnh cấm do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép

·        Vi phạm nghiêm trọng luật giao thông đường thủy bao gồm :

 + Thuyền viên trong khi làm nhiệm vụ chịu ảnh hưởng của rượu, bia, ma túy hoặc các chất kích thích tương tự khác;

+ Tàu đi vào tuyến, luồng cấm;

+ Tàu chở khách, chở hàng quá tải;

+ Tàu vận chuyển hàng hóa độc hại, chất nổ hoặc các chất nguy hiểm khác;

+ Các trường hợp khác do pháp luật quy định;

·     Thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn theo quy định trừ khi Người được bảo hiểm và Người bảo hiểm có thỏa thuận khác bằng văn bản

·     Do cũ kỹ hay hao mòn tự nhiên của vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu

·     Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc neo đậu

·        Trừ khi có thỏa thuận khác, ABIC không chịu trách nhiệm bồi thường mọi tổn thất hoặc những chi phí phát sinh do:

+        Chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự;

+        Bị cướp, bị bắt giữ tàu;

+        Tàu được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự;

+        Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

+        Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào;

+        Rủi ro hạt nhân, nguyên tử.

-         Những chi phí loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

·        Chi phí liên quan đến sự chậm trễ của tàu, hàng hóa bị giảm giá trị, mất thị trường hoặc chi phí liên quan đến sản xuất kinh doanh của tàu được bảo hiểm

·        Mọi chi phí liên quan về:

+        Cạo hà, gõ rỉ, sơn lườn hoặc đáy tàu

+        Lương, và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp thủy thủ đoàn, trừ trường hợp tổn thất chung

+        Đưa tàu đến nơi sửa chữa

+        Công tác phí, các phí liên quan của NĐBH hoặc được NĐBH ủy quyền bỏ ra để thu thập hồ sơ khiếu nại hay giải quyết sự cố.

+        Tiền cước vận chuyển hoặc tiền cho thuê tàu

·        Chi phí sửa chữa, thay thế bộ phận vỏ tàu, máy móc, trục cơ hoặc nồi hơi bị tổn thất do khuyết tật ngầm gây ra

-             Những trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm

·     Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật còn hiệu lực và các giấy chứng nhận khả năng hoạt động khác còn hiệu lực theo yêu cầu của cơ quan đăng kiểm

 ·     Tàu hoạt động ngoài phạm vi quy định

·     Tàu neo đậu mà không được neo, buộc chắc chắn, không có thuyền viên trực, trông tàu dù ban ngày hay ban đêm (trừ khi thực hiện theo lệnh, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền)

·     Hư hỏng, mất mát và tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu.

-         Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

·        Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản

·        Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất

·        Thông báo cho ABIC hoặc đại diện của ABIC tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời

·        Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho ABIC

·        Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho ABIC trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3

·        Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa

·        Thực hiện các công việc khác có liên quan mà ABIC yêu cầu

-         Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải cung cấp cho ABIC các tài liệu sau:

·        Thư khiếu nại đòi bồi thường của NĐBH

·        Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Đơn bảo hiểm

·        Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

·        Giấy tờ đăng kiểm của tàu

·        Bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (tùy từng trường hợp cụ thể)

·        Kháng nghị hàng hải và/hoặc báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến, cảng đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình)

·        Giấy chứng nhận xóa tên đăng ký tàu của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp tàu bị mất tích hoặc chìm, đắm không thể trục vớt) theo sụ yêu cầu của ABIC.

·        Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giao thông đường thủy hoặc công an lập theo các quy định nhà nước về giao thông đường thủy nội địa.

·        Hóa đơn, chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường

·        Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có)

·        Các tài liệu và chứng từ khác (trích sao nhật ký hàng hải, sổ hành trình, nhật ký máy, nhật ký thời tiết hay các giấy tờ khác của tàu… tùy theo từng trường hợp cụ thể).

Quy tắc bảo hiểm thân tàu đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 832/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC)
Mua bảo hiểm
1900 9066