Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên bảo vệ tính mạng, sức khỏe của thuyền viên hoặc người lao động khác trước những rủi ro trong quá trình làm việc trên tàu.
Thuyền viên được bảo hiểm bao gồm: thuyền trưởng, đại phó, máy trưởng, máy hai, sỹ quan boong (phó hai, phó ba), sỹ quan máy (máy ba, máy tư), thuyền phó hành khách, sỹ quan thông tin vô tuyến, sỹ quan kỹ thuật điện, sỹ quan an ninh tàu biển, sỹ quan máy lạnh, thủy thủ trưởng, thủy thủ phó, thủy thủ trực ca (AB,OS), thợ máy chính, thợ máy trực ca (AB, Oiler), thợ kỹ thuật điện, nhân viên thông tin vô tuyến, quản trị, bác sỹ hoặc nhân viên y tế, bếp trưởng, cấp dưỡng, nhân viên phục vụ, thợ máy lạnh, thợ bơm hoặc người lao động khác làm việc trên tàu.

ABIC có trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp cụ thể sau:

Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do hậu quả của tai nạn (tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm) trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 06 tháng kể từ ngày xảy ra tai nạn.

- Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm.

-                 Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.

-                 Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với tình trạng thương tật quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”.

-                 Trường hợp thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế hợp lý và trợ cấp ngày nằm viện điều trị thương tật theo sự chỉ định của bác sĩ, cụ thể:

 

+ Chi phí y tế thực tế hợp lý điều trị thương tật do tai nạn bao gồm: Tiền viện phí, tiền chụp X quang, tiền thuốc dùng cho điều trị, tiền xét nghiệm, tiền phòng và các chi phí điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị.

 

+ Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% số tiền bảo hiểm/ngày, số ngày trợ cấp tối đa không quá 180 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm dài hạn/ngắn hạn, số ngày tối đa được hưởng trợ cấp điều trị sẽ được xác định cụ thể:

 

                                                Số ngày tham gia bảo hiểm 

             Số ngày tối đa =  -------------------------------------------  x 180 ngày

                                                               365 ngày

 

+ Tổng số tiền chi trả cho thương tật tạm thời không vượt quá tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với tình trạng thương tật quy định tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật”.

 

-                 Trường hợp thương tật do hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc thương tật đã có của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời (trừ trường hợp bất khả kháng hoặc lý do khách quan) và không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế thì ABIC chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với cùng loại vết thương ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý.

ABIC không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp sau:

·             Trong trường hợp một hoặc một số Người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho Người được bảo hiểm, ABIC vẫn trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

·             Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

·             Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng.

·             Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh.

·             Ngộ độc thức ăn, đồ uống hoặc hít phải hơi ga độc hại.

·             Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ sở y tế.

·             Người được bảo hiểm bị tử hình theo phán quyết của Tòa án. Người được bảo hiểm bỏ trốn, mất tích (trừ trường hợp Tòa án có quyết định tuyên bố Người được bảo hiểm đã mất tích hoặc tử vong do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm).

   ·             Người được bảo hiểm không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

·             Bản gốc giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của ABIC).

·             Bản gốc Giấy chứng nhận bảo hiểm, bản sao trích danh sách Người được bảo hiểm (nếu có).

·             Bản gốc Văn bản xác nhận là thuyền viên trên tàu của biên phòng, cảng vụ hoặc cơ quan chính quyền địa phương.

·             Bản sao hợp lệ giấy chứng tử (trường hợp tử vong).

·             Bản sao hợp lệ giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.

·             Bản gốc báo cáo tai nạn có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang hành trình).

·             Bản sao hợp lệ biên bản tai nạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập (nếu có).

·             Các chứng từ y tế: Giấy ra viện, trích sao hồ sơ/hồ sơ bệnh án, Kết quả xét nghiệm, Toa thuốc/ Đơn thuốc, Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ, các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị khác;

   ·             Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của quy tắc bảo hiểm và pháp luật.
Quy tắc bảo hiểm tai nạn thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định số 88/QĐ-ABIC-HH ngày 10/01/2023 của Quyền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp.
Mua bảo hiểm
1900 9066