Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Mô tô - Xe máy
01

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Mô tô - Xe máy

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc người tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN VN phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định của pháp luật. Khi tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới ABIC sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà...
Xem thêm
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Ô tô
02

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Ô tô

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc người tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN VN phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định của pháp luật.Khi tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới ABIC sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà...
Xem thêm
Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô
03

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

ABIC chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe đối với những thiệt hại vật chất bất ngờ của xe ô tô ngoài khả năng kiểm soát của Chủ xe, Người điều khiển xe. 
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô
04

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô

Sản phẩm bảo hiểm cho sức khỏe, tính mạng của người ngồi trên xe do tai nạn.
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
05

Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe theo Hợp đồng vận chuyển.
Xem thêm
Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô
06

Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe ô tô đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quy định củaPháp luật.
Xem thêm
Bảo hiểm tự nguyện mô tô – xe máy
07

Bảo hiểm tự nguyện mô tô – xe máy

Loại hình bảo hiểm cho tai nạn người chở trên mô tô – xe máy, thiệt hại vật chất xe và bảo hiểm TNDS tự nguyện mô tô – xe máy tăng thêm so với mức bắt buộc.
Xem thêm