Bảo hiểm tai nạn lái xe và  người ngồi trên mô tô – xe máy
01

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên mô tô – xe máy

Đối tượng bảo hiểm: Lái xe và người khác được chở trên xe Mô tô – xe máy
Xem thêm
Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô
02

Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe ô tô đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quy định củaPháp luật.
Xem thêm
Bảo hiểm Tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới
03

Bảo hiểm Tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ Mô tô –xe máy đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quyđịnh của Pháp luật.
Xem thêm
Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe máy
04

Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe máy

Đối tượng bảo hiểm: Giá trị vật chất Mô tô – xe máy
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô
05

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm: Lái xe, phụ xe và những người khác được chở trên xe ô tô.
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
06

Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe theo Hợp đồng vận chuyển.
Xem thêm
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới
07

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Xe cơ giới là phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến nhất nhưng cũng là nguồn nguy hiểm cao độ, các tổn thất liên quan đến tai nạn xe cơ giới thường để lại hậu quả lớn. Để giúp các Chủ xe ổn định đời sống, sản xuất kinh doanh khi xảy ra sự kiện bảo hiểm hãy tham gia các sản phẩm bảo hiểm xe...
Xem thêm
Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô
08

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm: Giá trị vật chất xe ô tô.
Xem thêm