Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Mô tô - Xe máy
01

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Mô tô - Xe máy

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc người tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN VN phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định của pháp luật. Khi tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới ABIC sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà...
Xem thêm
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Ô tô
02

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Ô tô

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc người tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN VN phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định của pháp luật. Khi tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới ABIC sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà...
Xem thêm
Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô
03

Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

ABIC chịu trách nhiệm bồi thường cho Chủ xe đối với những thiệt hại vật chất bất ngờ của xe ô tô ngoài khả năng kiểm soát của Chủ xe, Người điều khiển xe. 
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô
04

Bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và tai nạn người chở trên xe ô tô

Sản phẩm bảo hiểm cho sức khỏe, tính mạng của người ngồi trên xe do tai nạn.
Xem thêm
Bảo hiểm Tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới
05

Bảo hiểm Tự nguyện Trách nhiệm dân sự của Chủ xe cơ giới

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ Mô tô –xe máy đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quyđịnh của Pháp luật.
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe
06

Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe theo Hợp đồng vận chuyển.
Xem thêm
Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô
07

Bảo hiểm tự nguyện TNDS chủ xe ô tô

Đối tượng bảo hiểm: Trách nhiệm dân sự của Chủ xe ô tô đối với bên thứ ba và hành khách tăng thêm ngoài mức bắt buộc theo quy định củaPháp luật.
Xem thêm
Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe máy
08

Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe máy

Đối tượng bảo hiểm: Giá trị vật chất Mô tô – xe máy
Xem thêm
Bảo hiểm tai nạn lái xe và  người ngồi trên mô tô – xe máy
09

Bảo hiểm tai nạn lái xe và người ngồi trên mô tô – xe máy

Đối tượng bảo hiểm: Lái xe và người khác được chở trên xe Mô tô – xe máy
Xem thêm