Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu

1- Đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm này bảo hiểm cho các rủi ro đối với thân tàu và/hoặc máy móc trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của chủ thầu/nhà thầu phụ trong phạm vi cảng hay nơi đóng tàu là nơi đặt xưởng của chủ thầu/nhà thầu phụ và trong quá trình vận chuyển giữa những địa điểm đó.

2- Phạm vi bảo hiểm:

- Bảo hiểm mọi tổn thất gây ra cho đối tượng bảo hiểm và được phát hiện trong thời hạn bảo hiểm, gồm chi phí sửa chữa, thay thế hoặc thay mới bất kỳ bộ phận nào có khuyết tật buộc phải loại bỏ do phát hiện có ẩn tỳ (loại trừ chi phí hàn lại các mối hàn hỏng);
- Người bảo hiểm chịu mọi chi phí phát sinh sau này để hoàn thành việc hạ thủy nếu hạ thủy tàu không thành công;
- Người bảo hiểm chịu trách nhiệm với những tổn thất của tàu gây ra bởi bất kỳ chính quyền nào hành động theo thẩm quyền nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm trực tiếp gây ra bởi hư hỏng tàu mà ABIC (loại trừ hành động đó của chính quyền do sự thiếu mẫn cán hợp lý của Người được bảo hiểm, Chủ tàu hoặc người quản lý tàu hoặc của bất kỳ ai trong số những người đó). Thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ hay hoa tiêu không được xem là chủ tàu cho dù có cổ phần của con tàu;
- Bảo hiểm này bồi thường những tổn thất xảy ra với đối tượng bảo hiểm và được phát hiện trong thời hạn bảo hiểm, phát sinh do lỗi thiết kế của bất kỳ bộ phận hay những bộ phận nào của đối tượng bảo hiểm nhưng không mở trộng để bảo hiểm các chi phí sửa chữa, sửa đổi, thay thế hoặc thay mới của chính bộ phận thiết kế sai đó, cũng như chi phí phát sinh để cải tiến hoặc sửa đổi thiết kế;
- Bảo hiểm này bảo hiểm phần cứu hộ, chi phí cứu hộ và/hoặc tổn thất chung của tàu đã được khấu trừ về bảo hiểm dưới giá trị, nhưng trong trường hợp hy sinh tổn thất chung của tàu, Người được bảo hiểm có thể được bồi thường toàn bộ tổn thất mà không cần thực thi trước quyền nhận đóng góp từ các bên khác;…
  • Điều khoản bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu tại đây.
  • Điều khoản bảo hiểm rủi ro chiến tranh đóng tàu tại đây.
  • Mẫu Giấy yêu cầu bảo hiểm đóng tàu tại đây.