Chương trình thi đua
DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - QUÝ I /2024
19/04/2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - QUÝ I /2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - THÁNG 03/2024
19/04/2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - THÁNG 03/2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - THÁNG 02/2024
01/04/2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - THÁNG 02/2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - THÁNG 01/2024
26/03/2024

DANH SÁCH ĐẠI LÝ VIÊN ĐẠT GIẢI CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA "VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG - KHÁM PHÁ THẾ GIỚI CÙNG ABIC" - THÁNG 01/2024

Giới thiệu Chương trình thi đua 2024
07/03/2024

Giới thiệu Chương trình thi đua 2024

Chương trình “Vững bước thành công – Khám phá thế giới cùng ABIC” được tổ chức từ ngày 1/1/2024 đến 31/12/2024. Đối tượng thi đua và nhận thưởng là Tổng đại lý Agribank đã ký Hợp đồng đại lý bảo hiểm với Bảo hiểm Agribank bao gồm Agribank Chi nhánh loại I, loại II, Hội sở Agribank Chi nhánh loại I, đại lý viên có đóng góp cho hoạt động kênh phân phối Bancassurance.
Mua bảo hiểm
1900 9066