Về Bảo hiểm Agribank
Về Bảo hiểm Agribank
Về Bảo hiểm Agribank
Abic 15 năm
Alternate Text

15+ năm gắn kết - gửi trao triệu tri ân

Là công ty con do Agribank nắm giữ cổ phần chi phối, Bảo hiểm Agribank tự hào là doanh nghiệp tiên phong cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, tạo ra lá chắn tài chính vững chắc, đồng hành cùng Agribank phục vụ khu vực Nông nghiệp - Nông dân - Nông thôn.

Alternate Text

XÂY DỰNG THÀNH CÔNG KÊNH PHÂN PHỐI BANCASSURANCE

Chọn hướng đi riêng, tạo sự khác biệt, Bảo hiểm Agribank đã vận dụng lợi thế của hệ thống Agribank để xây dựng kênh phân phối Bancassurance với 171 Tổng đại lý - chi nhánh Agribank, 2.300 điểm giao dịch và hơn 30.000 đại lý viên trên toàn quốc. Kênh Bancassurance của Bảo hiểm Agribank được đánh giá là thành công nhất Việt Nam từ đó tạo xu thế phát triển kênh phân phối Bancassurance cho thị trường bảo hiểm Phi nhân thọ.

Alternate Text

BẢO HIỂM AGRIBANK – TRÁCH NHIỆM VÀ SẺ CHIA

Bảo hiểm Agribank cam kết đồng hành cùng hệ thống Agribank đóng góp vào sự phát triển kinh tế bền vững của xã hội thông qua việc tuân thủ pháp luật, đảm bảo lợi ích khách hàng, lợi ích cổ đông, quyền lợi người lao động, đào tạo và phát triển con người, đất nước. Bảo hiểm Agribank chú trọng thực hiện công tác an sinh xã hội, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, đặc biệt tại khu vực nông thôn.

Lịch sử hình thành

Tầm nhìn sứ mệnh
Tầm nhìn

Phấn đấu là Doanh nghiệp Bảo hiểm chuyên nghiệp và uy tín trong 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam

Hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững, đầu tư an toàn.

Sứ mệnh

- Phát triển mô hình kênh phân phối liên kết Ngân hàng - Bảo hiểm bền vững, hiệu quả.
- Phát triển hoạt động kinh doanh vào khu vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân
- Nâng cao khả năng sinh lời và tối ưu hóa lợi nhuận, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông

Cơ cấu tổ chức

Mua bảo hiểm
1900 9066