Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu là sự cam kết bồi thường của đơn vị bảo hiểm đối với hàng hóa nếu không may hàng hóa gặp những thiệt hại, mất mát, rủi ro trong quá trình vận chuyển thuộc phạm vi bảo hiểm như: cháy nổ; tàu, thuyền bị mắc cạn, chìm đắm, lật úp; phương tiện vận chuyển trên đất liền bị lật đổ hay trật bánh; đâm va của tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, với bất kỳ vật thể khác không phải nước...
Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không từ Việt Nam đến các nước trên thế giới và ngược lại.

-         Tổn thất được quy hợp lý cho:

·        Cháy hoặc nổ;

·        Tàu, sà lan bị mắc cạn, chìm đắm hoặc lật úp.

·        Phương tiện vận chuyển trên đất liền bị lật đổ hay trật bánh.

·        Đâm va của tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, với bất kỳ vật thể khác không phải nước.

·        Dỡ hàng tại cảng nơi tàu gặp nạn.

-         Tổn thất gây ra bởi:

·        Hy sinh tổn thất chung.

·        Ném hàng khỏi tàu hoặc nước cuốn khỏi tàu

·        Hàng hóa được bảo hiểm bị mất do tàu hoặc phương tiện vận chuyển bị mất tích.

·        Động đất, núi lửa phun hoặc sét đánh.

·        Nước biển, sông, hồ, tràn vào tàu, sà lan, hầm hàng, phương tiện vận chuyển, container hoặc nơi chứa hàng.

·        Tổn thất toàn bộ của bất kỳ kiện hàng do bị rơi khỏi tàu trong khi xếp hàng lên hay dỡ hàng khỏi tàu hoặc sà lan.

·        Cướp biển, trộm cắp v không giao hàng.

·        Các rủi ro đặc biệt.

-         Chi phí được bảo hiểm:

·        Chi phí hợp lý nhằm phòng tránh hoặc giảm thiểu tổn thất cho hàng hóa;

·        Chi phí hợp lý cho việc dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro được bảo hiểm;

·        Chi phí hợp lý cho việc giám định và xác định số tiền tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm;

·        Chi phí tổn thất chung;

 ·        Chi phí cứu hộ.

Bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới trước những rủi ro Cháy nổ; tàu, thuyền bị mắc cạn, chìm đắm, lật úp; phương tiện vận chuyển trên đất liền bị lật đổ hay trật bánh; đâm va của tàu thuyền, phương tiện vận chuyển, với bất kỳ vật thể khác không phải nước…

ABIC không chịu trách nhiệm bồi thường trong các trường hợp sau:

·     Lỗi cố ý của Người được bảo hiểm

·     Thiệt hại do chậm trễ dù chậm trễ là do một rủi ro được bảo hiểm gây ra

·     Ẩn tỳ/nội tỳ hay khiếm khuyết vốn có của hàng hóa

·     Bao bì đóng gói không phù hợp

·     Rò rỉ hao hụt thông thường

·     Tổn thất phát sinh do Người chuyên chở có tài chính kém

·     Phương tiện/công cụ vận tải không thích hợp

·     Tổn thất do phóng xạ, hạt nhân

·     Tàu, sà lan không đủ khả năng đi biển.

Trong trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát hoặc tổn thất đối với hàng hóa được bảo hiểm, Người được bảo hiểm (NĐBH) cần nhanh chóng thông báo cho ABIC theo Đường dây nóng/số điện thoại được ghi trên GCNBH/ HĐBH để kịp thời tiến hành giám định nhằm xác định đúng mức độ tổn thất và nguyên nhân gây ra tổn thất, vì quyền lợi thỏa đáng của các bên liên quan và được hướng dẫn các bước tiếp theo trong việc thu thập đầy đủ hồ sơ khiếu nại, bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

a.      Thư khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm (bản gốc);

b.      Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm và sửa đổi bổ sung (bản gốc);

c.      Vận đơn/ Hợp đồng chuyên chở (bản gốc);

d.      Hóa đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hoá (bản gốc);

e.      Thông báo tổn thất (bản gốc);

f.       Các tài liệu để chứng minh tổn thất: Trường hợp các chứng từ trong hồ sơ chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh tổn thất thì công ty bảo hiểm có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số chứng từ khác như:

+    Kháng nghị hàng hải (nếu phương tiện chuyên chở là tàu biển) (bản gốc hoặc sao y)

+    Biên bản kết luận điều tra tai nạn của các cơ quan chức năng (bản gốc hoặc sao y)

+   Chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất (bản gốc)

+    Hóa đơn/ biên lai các chi phí khác (bản gốc hoặc sao y).

+    Biên nhận và thế quyền (bản gốc).

  g.       Các tài liệu khác có liên quan đến vụ việc (Tuỳ từng trường hợp cụ thể, ABIC sẽ thông báo tới NĐBH danh mục các tài liệu, chứng từ cần cung cấp thêm).

- Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển ban hành theo Quyết định số 392/2011/QĐ-ABIC-HH ngày 09/3/2011 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC)

- Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiệp hội bảo hiểm London – ICC 01/01/1982 được ban hành theo quyết định số 1364/2017/QĐ-ABIC-HH ngày 04/05/2017

- Bộ điều khoản bảo hiểm hàng hóa của Hiệp hội bảo hiểm London – ICC 2009, 2016 và 2017 được ban hành theo quyết định số 5034/2018/QĐ-ABIC-HH ngày 14/12/2018
Mua bảo hiểm
1900 9066