Thư mời chào hàng cạnh tranh các công ty kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành
20/03/2023

Thư mời chào hàng cạnh tranh các công ty kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và lữ hành

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AGRIBANK CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
12/01/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AGRIBANK CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) tổ chức Lễ công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank cho ông Nguyễn Tiến Hải và Lễ công bố chức danh Quyền Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank cho ông Đỗ Minh Hoàng.
TÂN CHỦ TỊCH BẢO HIỂM AGRIBANK VÀ TRỌNG TRÁCH KẾ THỪA DI SẢN 15 NĂM
09/01/2023

TÂN CHỦ TỊCH BẢO HIỂM AGRIBANK VÀ TRỌNG TRÁCH KẾ THỪA DI SẢN 15 NĂM

Di sản từ thế hệ đi trước cùng với sự nỗ lực của người lao động trên toàn quốc chính là nền móng để Bảo hiểm Agribank có được vị thế như ngày hôm nay.
Thông tin ấn chỉ đã được đưa đi tiêu hủy của năm 2008 đến 2014 và ấn chỉ thất lạc năm 2013 và 2014
24/08/2022

Thông tin ấn chỉ đã được đưa đi tiêu hủy của năm 2008 đến 2014 và ấn chỉ thất lạc năm 2013 và 2014

Thư mời chào hàng cạnh tranh sản phẩm Công nghệ thông tin
23/08/2022

Thư mời chào hàng cạnh tranh sản phẩm Công nghệ thông tin

Thư mời chào hàng cạnh tranh sản phẩm Công nghệ thông tin
Thư mời báo giá nâng cấp Website/ Cổng thông tin điện tử của ABIC
30/05/2022

Thư mời báo giá nâng cấp Website/ Cổng thông tin điện tử của ABIC

Thư mời Báo giá nâng cấp website/Cổng thông tin điện tử ABIC
Xem thêm