Thông tin ấn chỉ đã được đưa đi tiêu hủy của năm 2008 đến 2014 và ấn chỉ thất lạc năm 2013 và 2014
24/08/2022

Thông tin ấn chỉ đã được đưa đi tiêu hủy của năm 2008 đến 2014 và ấn chỉ thất lạc năm 2013 và 2014

Thư mời chào hàng cạnh tranh sản phẩm Công nghệ thông tin
23/08/2022

Thư mời chào hàng cạnh tranh sản phẩm Công nghệ thông tin

Thư mời chào hàng cạnh tranh sản phẩm Công nghệ thông tin
Thư mời báo giá nâng cấp Website/ Cổng thông tin điện tử của ABIC
30/05/2022

Thư mời báo giá nâng cấp Website/ Cổng thông tin điện tử của ABIC

Thư mời Báo giá nâng cấp website/Cổng thông tin điện tử ABIC
Thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn "Xây dựng chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn 2030 cho ABIC"
26/04/2022

Thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn "Xây dựng chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn 2030 cho ABIC"

Về cung cấp dịch vụ tư vấn "Xây dựng chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn 2030 cho ABIC"
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
22/11/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bảo hiểm Agribank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quản lý Nghiệp vụ và Nhân viên Kinh doanh bảo hiểm
Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh ABIC Đà Nẵng
02/07/2021

Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh ABIC Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng tại Chi nhánh ABIC Đà Nẵng
Xem thêm