Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển

-   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

-   Bảo hiểm Bảo vệ và Bồi thường hay Bảo hiểm P&I (viết tắt của Protection & Indemnity) được cung cấp bởi các Hội P&I bảo hiểm cho trách nhiệm chủ tàu đối với các trách nhiệm liên quan đến hàng hóa, thuyền viên,  trách nhiệm với bên thứ ba, trách nhiệm về ô nhiễm hay tràn dầu… với mức trách nhiệm bảo hiểm cao hoặc không giới hạn trách nhiệm.·          Tất cả các tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

·          Tàu biển chạy tuyến quốc tế

·          Theo yêu cầu tham gia bảo hiểm của cá nhân hoặc tổ chức (Người được bảo hiểm), ABIC có thể nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến hành trình.

 

-         Những chi phí phát sinh từ rủi ro trong hoạt động của tàu gồm:

·        Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt;

·        Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển xác tàu đắm;

·        Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất;

·        Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

-         Những chi phí mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm bồi thường theo luật pháp đối với:

·        Thiệt hại thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm;

·        Lương và các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ.

·        Phần trách nhiệm theo luật định mà chủ tàu phải gánh chịu do tàu được bảo hiểm gây ra:

·        Thiệt hại cầu cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động;

·        Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác;

·        Mất mát, hư hỏng hàng hoá, tài sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm.

-         Trách nhiệm đâm va:

·        Thiệt hại hư hỏng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy;

·        Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy;

·        Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu khác;

·        Trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy xác tàu ấy;

·        Thuyền viên trên tàu ấy bị chết hoặc bị thương;

·        Tẩy rửa ô nhiễm do tàu ấy gây ra.

-         Trách nhiệm lai dắt: Bảo hiểm bồi thường những tổn thất gây cho những phương tiện được lai kéo bởi tàu được bảo hiểm trong quá trình lai kéo phát sinh trách nhiệm theo hợp đồng lai kéo, ngoại trừ tổn thất hàng hoá được chuyên chở trên các phương tiện đó.

Bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu, thuyền gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản.

ABIC không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:      

·     Tàu không đủ khả năng hoạt động hoặc hoạt động ngoài phạm vi hoạt động;

·     Hành động cố ý của người được bảo hiểm, đại lý, thừa hành;

·     Vi phạm lệnh cấm, vi phạm Luật giao thông đường thủy hoặc hoạt động kinh doanh trái phép

·     Thuyền trưởng, máy trưởng, thuyền viên không có bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đúng quy định hoặc những người này sử dụng rượu hoặc chất kích thích;

·     Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc thuyền viên trực không có mặt tại vị trí trực tại thời điểm xảy ra sự cố;

·     Chi phí do chậm trễ, thiệt hại kinh doanh;

·     Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo GCNBH thân tàu;

·     Hư hỏng, mất mát hoặc tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu;

·     Chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự;

·     Bị cướp, bị bắt giữ tàu;

·     Tàu được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự;

·     Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

·     Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào;

·     Rủi ro hạt nhân, nguyên tử.

-         Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

·        Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản

·        Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất

·        Thông báo cho ABIC hoặc đại diện của ABIC tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời

·        Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho ABIC

·        Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho ABIC trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3

·        Thực hiện các công việc khác có liên quan mà ABIC yêu cầu

-         Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải cung cấp cho ABIC các tài liệu sau:

·        Thư khiếu nại đòi bồi thường của NĐBH

·        Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Đơn bảo hiểm

·        Kháng nghị hàng hải

·        Giấy chứng nhận xóa đăng ký tàu do Cục hàng hải Việt Nam cấp (trường hợp tàu bị mất tích)

·        Bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (tùy từng trường hợp cụ thể)

·        Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc công an lập (trường hợp liên quan đến người, tàu thuyền và tài sản của người thứ ba)

·        Hóa đơn, chứng từ, thỏa thuận bồi thường cho người thứ ba liên quan đến những chi phí đòi bồi thường

·        Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có)

·        Các tài liệu và chứng từ khác (trích sao nhật ký hàng hải, sổ hành trình, nhật ký máy, nhật ký thời tiết hay các giấy tờ khác của tàu… tùy theo từng trường hợp cụ thể).

-         Quy tắc bảo hiểm TNDS chủ tàu đối với tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 829/2021/QĐ-ABIC-HH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc ABIC

-         Các điều kiện, điều khoản bảo hiểm theo Quy tắc của Hội P&I, Giấy chứng nhận bảo hiểm của Hội (COE/COI), sửa đổi bổ sung và các thông báo của Hội P&I.

Mua bảo hiểm
1900 9066