Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa
01

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bảo vệ cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam trước những rủi ro như: cháy hoặc nổ; động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể...
Xem thêm
Bảo hiểm Tàu sông
02

Bảo hiểm Tàu sông

Là bảo hiểm Thân tàu (gồm vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị hàng  hải) và bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các loại phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam hoạt động trên đường thủy nội địa Việt Nam- gồm các tuyến đường thủy có khả năng...
Xem thêm
Bảo hiểm Tàu biển
03

Bảo hiểm Tàu biển

Là bảo hiểm Thân tàu (bao gồm: vỏ, máy móc và các trang thiết bị hàng hải) và bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu cho tất cả những tàu hoạt động trên vùng biển và các vùng nước liên quan đến biển Việt Nam.
Xem thêm
Bảo hiểm Hàng hóa
04

Bảo hiểm Hàng hóa

Là bảo hiểm cho các rủi ro từ bên ngoài gây mất mát, tổn thất vật chất đối với hàng hóa được bảo hiểm, xảy ra trong quá trình vận chuyển (và/hoặc lưu kho tạm thời trong quá trình vận chuyển) được thực hiện bởi bất kỳ loại phương tiện vận chuyển nào, trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam hoặc trên phạm vi...
Xem thêm
Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu
05

Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển...
Xem thêm
Bảo hiểm Tàu cá
06

Bảo hiểm Tàu cá

Bảo hiểm thân tàu cá bảo hiểm cho thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản trước các rủi ro trong phạm vi bảo hiểm.
Xem thêm