Bảo hiểm hàng hải
Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên

Bảo hiểm tai nạn thuyền viên bảo vệ tính mạng, sức khỏe của thuyền viên hoặc người lao động khác trước những rủi ro trong quá trình làm việc trên tàu.
Xem thêm
Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bảo vệ cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam trước những rủi ro như: cháy hoặc nổ; động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể...
Xem thêm
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu là sự cam kết bồi thường của đơn vị bảo hiểm đối với hàng hóa nếu không may hàng hóa gặp những thiệt hại, mất mát, rủi ro trong quá trình vận chuyển thuộc phạm vi bảo hiểm như: cháy nổ; tàu, thuyền bị mắc cạn, chìm đắm, lật úp; phương tiện vận chuyển trên đất liền...
Xem thêm
Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu biển

Bảo hiểm thân tàu biển bảo vệ cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị hàng hải của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển

Bảo hiểm TNDS chủ tàu biển

-   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu biển bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt...
Xem thêm
Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa

Bảo hiểm thân tàu thủy nội địa bảo vệ cho những tổn thất về vỏ tàu, máy móc và trang thiết bị hàng hải của tàu do những hiểm họa của biển/sông nước gây ra, hoặc do những tai nạn bất ngờ như đắm, cháy, mắc cạn, đâm va, nổ nồi hơi, gẫy trục cơ, …
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS tàu thủy nội địa

Bảo hiểm TNDS tàu thủy nội địa

Bảo hiểm TNDS chủ tàu thủy nội địa bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu, người quản lý, người điều hành, người thuê tàu (không kể người thuê tàu chuyến) phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu,...
Xem thêm
Bảo hiểm Tàu cá

Bảo hiểm Tàu cá

Bảo hiểm thân tàu cá bảo hiểm cho thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản trước các rủi ro trong phạm vi bảo hiểm.
Xem thêm
Bảo hiểm TNDS Tàu cá

Bảo hiểm TNDS Tàu cá

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản
Xem thêm
Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu

Bảo hiểm rủi ro của Nhà thầu đóng tàu

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu bảo hiểm cho các rủi ro đối với vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị trên tàu trong quá trình đóng tàu tại xưởng và những cơ sở khác của Người đóng tàu trong phạm vi cảng, hay địa điểm đóng tàu thuộc nơi đặt xưởng của Người đóng tàu, và trong quá trình vận chuyển...
Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066