Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa bảo vệ cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển tại lãnh thổ Việt Nam trước những rủi ro như: cháy hoặc nổ; động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh; phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác.
Hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Rủi ro được bảo hiểm:

·       Cháy hoặc nổ;

·       Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

·       Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác;

·       Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

·       Phương tiện chở hàng mất tích;

·       Tổn thất chung

– Chi phí được bảo hiểm:

·       Phòng tránh hoặc giảm nhẹ tổn thất cho hàng hóa được bảo hiểm (do Người được bảo hiểm/người làm công/đại lý của họ đã chi ra);

·       Dỡ hàng, lưu kho và gửi tiếp hàng hóa được bảo hiểm tại một nơi dọc đường đi do hậu quả của rủi ro thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm;

·       Giám định và xác định nguyên nhân, mức độ tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm.

·       Chi phí tổn thất chung

– Chi phí cứu hộ

Bảo hiểm cho Hàng hóa trong quá trình vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam trước những rủi ro được bảo hiểm:
Cháy hoặc nổ;
Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;
Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, bị trật bánh, mắc cạn, đâm va nhau hoặc va vào vật thể khác;
Cây gãy đổ; cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;
Phương tiện chở hàng mất tích;
Tổn thất chung.


ABIC không chịu trách nhiệm bồi thường trong trường hợp:

·       Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc bất kỳ một loại vũ khí chiến tranh nào khác;

·       Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự;

·       Hành động xấu cố ý hay hành vi phi pháp, gian dối của Người được bảo hiểm hay người làm công cho họ trong việc gây ra tổn thất và/hoặc khai báo tổn thất;

·       Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật ẩn tỳ có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm;

·       Xếp hàng quá tải hoặc sai quy cách an toàn đối với hàng nguyên chuyến;

·       Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển;

·       Rò rỉ, hao hụt trọng lượng hoặc giảm thể tích, hoặc hao mòn thông thường của đối tượng bảo hiểm;

·       Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông;

·       Những tổn thất, tổn hại hay chi phí trực tiếp gây bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm.

Trong trường hợp xảy ra rủi ro, mất mát hoặc tổn thất đối với hàng hóa được bảo hiểm, Người được bảo hiểm (NĐBH) cần nhanh chóng thông báo cho ABIC theo Đường dây nóng/số điện thoại được ghi trên GCNBH/ HĐBH để kịp thời tiến hành giám định nhằm xác định đúng mức độ tổn thất và nguyên nhân gây ra tổn thất, vì quyền lợi thỏa đáng của các bên liên quan và được hướng dẫn các bước tiếp theo trong việc thu thập đầy đủ hồ sơ khiếu nại, bồi thường.

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bao gồm các tài liệu sau:

a.      Thư khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm (bản gốc);

b.      Giấy chứng nhận/ Hợp đồng bảo hiểm và sửa đổi bổ sung (bản gốc);

c.      Vận đơn/ Hợp đồng chuyên chở (bản gốc);

d.      Hóa đơn bán hàng kèm theo bản kê chi tiết hàng hoá, phiếu ghi trọng lượng và số lượng hàng hoá (bản gốc);

e.      Thông báo tổn thất (bản gốc);

f.      Các tài liệu để chứng minh tổn thất: Trường hợp các chứng từ trong hồ sơ chưa đủ sức thuyết phục để chứng minh tổn thất thì công ty bảo hiểm có thể yêu cầu khách hàng cung cấp thêm một số chứng từ khác như:

+    Kháng nghị hàng hải (nếu phương tiện chuyên chở là tàu biển) (bản gốc hoặc sao y)

+    Biên bản kết luận điều tra tai nạn của các cơ quan chức năng (bản gốc hoặc sao y)

+    Chứng từ tài liệu khác chỉ rõ mức độ tổn thất (bản gốc)

+    Hóa đơn/ biên lai các chi phí khác (bản gốc hoặc sao y).

+    Biên nhận và thế quyền (bản gốc).

  g.      Các tài liệu khác có liên quan đến vụ việc (Tuỳ từng trường hợp cụ thể, ABIC sẽ thông báo tới NĐBH danh mục các tài liệu, chứng từ cần cung cấp thêm).
Quy tắc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1126/2011/QĐ-ABIC-HH ngày 09/06/2011 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC).
Mua bảo hiểm
1900 9066