Sản phẩm & dịch vụ

Bảo hiểm Agribank hiện có mặt tại tất cả các Tỉnh, Thành phố trên khắp cả nước. Ngoài ra, các sản phẩm bảo hiểm của Bảo hiểm Agribank được cung cấp qua mạng lưới 2.300 Chi nhánh và Phòng Giao dịch của Hệ thống Agribank trên toàn quốc

Xem thêm
Alternate Text
Alternate Text
Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

Là sản phẩm bảo hiểm liên kết toàn diện giữa ABIC và AGRIBANK. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với nhu cầu bảo vệ

Xem thêm
Bảo hiểm xe cơ giới

Bảo hiểm xe cơ giới

Xe cơ giới là phương tiện giao thông được sử dụng phổ biến nhất nhưng cũng là nguồn nguy hiểm cao độ, các tổn thất liên quan ...

Xem thêm
Bảo hiểm Bảo an tài khoản

Bảo hiểm Bảo an tài khoản

Bảo vệ Khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến. Qua đó giúp Khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.

Xem thêm
Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản kỹ thuật

Đối tượng áp dụng: Tài sản có trên và trong phạm vi thuộc quyền sở hữu, quản lý, trông nom,, kiểm soát của người được bảo hiểm ...

Xem thêm
Bảo hiểm hàng hải

Bảo hiểm hàng hải

Là bảo hiểm Thân tàu (gồm vỏ tàu, máy móc và các trang thiết bị hàng  hải) và bảo hiểm Trách nhiệm dân sự chủ tàu cho các loại phương tiện thủy có đăng ký, đăng kiểm...

Xem thêm
Bảo hiểm trách nhiệm

Bảo hiểm trách nhiệm

Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm (cá nhân hoặc các tổ chức nghề nghiệp) khi thực hiện nghề nghiệp: Kiến trúc sư, Kỹ sư ...

Xem thêm

Thông tin cho nhà đầu tư

Công bố thông tin

Cập nhật thông tin mới nhất cho các nhà đầu tư

Xem thêm

Báo cáo tài chính

Q.4/2022 Xem thêm

Báo cáo thường niên

2021 Xem thêm

Tài liệu hội đồng cổ đông

2022 Xem thêm