Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm TNDS Tàu cá

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản

Tàu cá đủ điều kiện hoạt động trong vùng biển Việt Nam đều có thể tham gia bảo hiểm thân tàu và ngư lưới cụ tại Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).

Theo yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức (gọi tắt là Người được bảo hiểm), ABIC có thể nhận bảo hiểm TNDS chủ tàu theo thời hạn hoặc theo chuyến.

 

-      ABIC sẽ bồi thường những chi phí thực tế phát sinh từ tai nạn của tàu được bảo hiểm mà chủ tàu phải chịu trách nhiệm dân sự theo Luật pháp hay theo quyết định của Tòa án như:

·        Chi phí tẩy rửa ô nhiễm dầu, tiền phạt của chính quyền địa phương và khiếu nại về hậu quả do ô nhiễm dầu gây ra;

·        Chi phí thắp sáng, đánh dấu, phá hủy, trục vớt, di chuyển xác tàu đắm;

·        Chi phí cần thiết và hợp lý trong việc ngăn ngừa và hạn chế tổn thất, trợ giúp cứu nạn;

·        Chi phí liên quan tới việc tố tụng, tranh chấp, khiếu nại về trách nhiệm dân sự.

·        Thiệt hại về thân thể hoặc các tổn thất vật chất đối với thuyền viên trên tàu được bảo hiểm;

·        Lương hoặc các khoản phụ cấp lương hoặc trợ cấp của thủy thủ đoàn trong trường hợp tàu được bảo hiểm bị tổn thất toàn bộ theo quy định của Luật lao động.

-      Trách nhiệm mà chủ tàu phải gánh chịu theo quy định của pháp luật do tàu được bảo hiểm gây ra làm

·        Thiệt hại cầu, cảng, đê đập, kè cống, bè mảng, giàng đáy, công trình trên bờ hoặc dưới nước, cố định hoặc di động.

·        Bị thương hoặc thiệt hại tính mạng, tài sản của người thứ ba khác (không phải thuyền viên, hành khách trên tàu được bảo hiểm).

·        Mất mát hư hỏng hàng hóa, tài sản, sản phẩm thủy sản chuyên chở trên tàu được bảo hiểm. Loại trừ hư hỏng, mất mát do những hành vi ăn cắp hoặc thiếu hụt tự nhiên

-      Trách nhiệm đâm va

·        Thiệt hại hư hỏng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy;

·        Chậm trễ hay mất thời gian sử dụng tàu khác hay tài sản trên tàu ấy;

·        Tổn thất chung, cứu nạn hay cứu hộ theo hợp đồng của tàu khác hay tài sản trên tàu khác;

·        Trục vớt, di chuyển hoặc phá hủy xác tàu ấy;

·        Thuyền viên trên tàu ấy bị chết hoặc bị thương;

        -    Tẩy rửa ô nhiễm do tàu ấy gây ra.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến những trách nhiệm và các chi phí theo luật định mà chủ tàu phải chi trả đối với các thiệt hại của người thứ ba do quá trình hoạt động của tàu gây ra, bao gồm cả thiệt hại về con người và tài sản

·        Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có giấy phép, đăng kiểm hết hạn, hoạt động ngoài phạm vi cho phép;

·        Hành động cố ý của người được bảo hiểm, đại lý, thừa sai;

·        Vi phạm lệnh cấm, vi phạm Luật giao thông đường thủy hoặc hoạt động kinh doanh trái phép;

·        Tàu không có thuyền trưởng hoặc thuyền trưởng, máy trưởng có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở hoặc sử dụng ma túy hay các chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật hiện hành.

·        Tàu đậu tại bến, bãi hay tại bất kỳ vùng nước nào mà không được neo, cột chắc chắn hoặc thuyền viên bỏ trực tàu đi vắng khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

·        Chi phí do chậm trễ, thiệt hại kinh doanh;

·        Mọi số tiền có thể được bảo hiểm theo GCNBH thân tàu;

·        Hư hỏng, mất mát hoặc tổn thất liên quan đến tiền mặt, các loại giấy tờ có giá, kim loại quý, đá quý, đồ vật giá trị quý hiếm, tác phẩm nghệ thuật, bộ sưu tập hoặc các tài sản không cần thiết cho một chuyến đi thông thường của tàu;

·        Chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự;

·        Bị cướp, bị bắt giữ tàu;

·        Tàu được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự;

·        Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

·        Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào;

-    Rủi ro hạt nhân, nguyên tử.

     - Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

·        Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản

·        Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất

·        Thông báo cho ABIC hoặc đại diện của ABIC tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời

·        Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho ABIC trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3

·        Với bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu, Người được bảo hiểm không được tự ý giải quyết với người thứ 3 khi chưa có thỏa thuận bằng văn bản của ABIC

·        Thực hiện các công việc khác có liên quan mà ABIC yêu cầu

-         Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải cung cấp cho ABIC các tài liệu sau:

·        Thư khiếu nại đòi bồi thường của Người được bảo hiểm.

·         Giấy chứng nhận bảo hiểm.

·        Kháng nghị hàng hải, Báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của chính quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu, thuyền đang hành trình).

·        Giấy chứng nhận tàu mất tích của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp tàu bị mất tích).

·         Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương hoặc công an lập (trường hợp liên quan đến người, tàu và tài sản của người thứ ba).

·        Hóa đơn, chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường.

·        Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba.

         -   Những chứng từ có liên quan khác (trích sao nhật ký hàng hải, nhật ký máy, nhật ký thời tiết, giấy tờ đăng kiểm hay các giấy tờ khác của tàu... tùy theo từng trường hợp cụ thể).

Quy tắc bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu cá  ban hành kèm theo Quyết định số 5846/QĐ-ABIC-HH ngày 29/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC)
Mua bảo hiểm
1900 9066