Bảo hiểm Tàu cá

Bảo hiểm thân tàu cá bảo hiểm cho thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản trước các rủi ro trong phạm vi bảo hiểm.


ABIC nhận bảo hiểm thân tàu (bao gồm: vỏ tàu, máy tàu và các trang thiết bị hàng hải, máy móc thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học); ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản.

Khách hàng có thể lựa chọn chương trình bảo hiểm phù hợp cho thân tàu (điều kiện A – tổn thất toàn bộ hay tổn thất bộ phận, hoặc điều kiện B – chỉ bảo hiểm trong trường hợp tàu bị tổn thất toàn bộ) và ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản để đảm bảo về mặt tài chính trước những rủi ro, bất trắc.:

·       Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước

·       Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định (trừ bom mìn và thuỷ lôi), cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng

·       Cháy nổ ngay trên tàu hoặc ở nơi khác gây tổn thất cho tàu

·       Mất tích

·       Động đất, sụt lở, núi lửa phun

·       Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh

·       Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ di chuyển sản phẩm thủy sản, hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng

·       Sơ xuất của thuyền trưởng, sỹ quan, thuỷ thủ, hoa tiêu hoặc của người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là người được bảo hiểm

·       Vứt bỏ tài sản khỏi tàu để cứu người và/hoặc cứu tàu, tài sản trên tàu trong trường hợp nguy hiểm

·       Nổ nồi hơi, gãy trục cơ hoặc hư hỏng do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được (nhưng không bồi thường chính bản thân nồi hơi, trục cơ hay những bộ phận khuyết tật gây ra tổn thất cho tàu, trừ trường hợp nồi hơi hay trục cơ bị tổn thất do một trong những hiểm họa được bảo hiểm gây ra).

-        ABIC cũng nhận bồi thường những chi phí cần thiết và hợp lí trong việc:

·     Hạn chế tổn thất, cứu hộ, trục vớt hoặc chi phí tố tụng với điều kiện phải có sự đồng ý bằng văn bản của ABIC trước khi thực hiện

·     Kiểm tra, giám định hư hại, tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

 ·     Đóng góp chi phí tổn thất chung (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

·     Kiểm tra đáy tàu khi mắc cạn kể cả trong trường hợp không phát hiện được tổn thất (chỉ áp dụng cho điều kiện bảo hiểm A)

      -    Rủi ro ô nhiễm: chủ tàu còn được bồi thường cho những tổn thất của tàu gây ra từ hành động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm phòng ngừa hay hạn chế nguy cơ/rủi ro ô nhiễm.

Bảo hiểm cho thân tàu (bao gồm: vỏ, máy tàu, trang thiết bị hàng hải, máy móc, thiết bị dùng để chế biến thủy sản hay nghiên cứu khoa học…), ngư lưới cụ và trang thiết bị đánh bắt thủy sản.

Số tiền bảo hiểm tàu do NĐBH tự khai báo hoặc theo thỏa thuận giữa NĐBH và ABIC

·       Tàu không đủ khả năng hoạt động, không có giấy phép, đăng kiểm hết hạn, hoạt động ngoài phạm vi cho phép;

·       Hành động cố ý của người được bảo hiểm, đại lý, thừa sai;

·       Vi phạm lệnh cấm, vi phạm Luật giao thông đường thủy hoặc hoạt động kinh doanh trái phép;

·       Thuyền trưởng, máy trưởng không có bằng, chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đúng quy định hoặc những người này sử dụng rượu hoặc chất kích thích;

·       Hao mòn cũ kỹ thông thường;

·       Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu;

·       Neo đậu cẩu thả, không canh trực;

·       Chi phí do chậm trễ, thiệt hại kinh doanh;

·       Chi phí cạo hà, sơn lườn hoặc đáy tàu (không bao gồm phần tôn thay mới thuộc trách nhiệm bảo hiểm);

·       Chi phí đăng kiểm tàu, kiểm tra phân cấp lại tàu trước và sau khi sửa chữa;

·       Tiền cước vận tải hoặc tiền cho thuê tàu;

·       Lương và phụ cấp của thủy thủ đoàn trừ trường hợp tổn thất chung;

·       Công tác phí và chi phí liên quan đến việc thu thập hồ sơ bồi thường;

·       Chi phí sửa chữa, thay thế bộ phận vỏ tàu, máy móc, trục cơ hoặc nồi hơi bị tổn thất do khuyết tật ngầm gây ra;

·       Chiến tranh hoặc những rủi ro tương tự;

·       Bị cướp, bị bắt giữ tàu;

·       Tàu được trưng dụng hoặc sử dụng vào mục đích quân sự;

·       Hành động phá hoại hoặc khủng bố có tính chất chính trị;

·       Bất cứ vụ nổ của các loại vũ khí hoặc chất nổ nào;

·       Rủi ro hạt nhân, nguyên tử

-         Khi xảy ra sự cố, Người được bảo hiểm cần nhanh chóng:

·        Áp dụng mọi biện pháp cứu người và hạn chế tổn thất tài sản

·        Thông báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất

·        Thông báo cho ABIC hoặc đại diện của ABIC tại nơi gần nhất để tiến hành giám định và được hỗ trợ kịp thời

·        Thông báo giá cả và nơi sửa chữa tàu thủy cho ABIC

·        Thực hiện các thủ tục để bảo lưu quyền khiếu nại cho ABIC trong trường hợp tàu thủy được bảo hiểm bị tổn thất có liên quan tới bên thứ 3

·        Nếu thân tàu bảo hiểm theo điều kiện A thì phải có giám định mới được sửa chữa

·        Thực hiện các công việc khác có liên quan mà ABIC yêu cầu

-         Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải cung cấp cho ABIC các tài liệu sau:

·        Thư khiếu nại đòi bồi thường của NĐBH

·        Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Đơn bảo hiểm

·        Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

·        Giấy tờ đăng kiểm của tàu

·        Bằng thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn của thuyền viên (tùy từng trường hợp cụ thể)

·        Kháng nghị hàng hải và/hoặc báo cáo tai nạn hoặc tổn thất có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền nơi xảy ra tai nạn hoặc bến, cảng đến đầu tiên (nếu tai nạn xảy ra khi tàu đang trên hành trình)

·        Giấy chứng nhận xóa tên đăng ký tàu của cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp tàu bị mất tích hoặc chìm, đắm không thể trục vớt) theo sụ yêu cầu của ABIC.

·        Biên bản tai nạn do chính quyền địa phương, cơ quan quản lý giao thông đường thủy hoặc công an lập theo các quy định nhà nước về giao thông đường thủy nội địa.

·        Hóa đơn, chứng từ liên quan đến những chi phí đòi bồi thường

·        Thư khiếu nại và toàn bộ tài liệu, chứng từ liên quan đến người thứ ba (nếu có)

Các tài liệu và chứng từ khác (trích sao nhật ký hàng hải, sổ hành trình, nhật ký máy, nhật ký thời tiết hay các giấy tờ khác của tàu… tùy theo từng trường hợp cụ thể).
Quy tắc bảo hiểm thân tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 3333/2015/QĐ-ABIC-HH ngày 29/12/2015 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC)