Bảo hiểm vật chất xe mô tô - xe máy

Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện Mô tô – xe máy ban hành theo Quyết định số 2484/2011/QĐ-ABIC-PHH ngày 25/11/2011.

Đối tượng bảo hiểm: Giá trị vật chất Mô tô – xe máy

Phạm vi bảo hiểm:

-     ABIC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất  xảy ra bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe và/hoặc lái xe trong những trườnghợp sau:

ü  Đâm va, lật đổ, rơi, bị các vật thể khác va chạm vào.

ü  Cháy, nổ trong các trường hợp cháy nhà tư nhân, nơi trông giữ xe, công sở.

ü  Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần.

ü  Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe trong các trường hợp:

*     Mất cắp khi xe để tại bãi giữ xe có thẻ chứng nhận việc trông giữ xe.

*     Mất cắp tại bãi giữ xe của cơ quan có người trông coi.

*     Mất cắp khi xe để trong nhà trong trường hợp có dấu vết cậy phá.

*     Mất xe do bị cướp bằng vũ lực

-      Ngoài ra ABIC còn thanh toán chi phí hợp lý nhằm ngăn ngừa hạn chế tổn thất, cứu hộ xe đến nơi sửa chữa gần nhất, chi phí giám định.

Giá trị bảo hiểm: Là giá trị của Mô tô – xe máy tham gia bảo hiểm được xác định bằng giá thị trường của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm.

Số tiền bảo hiểm: Là số tiền Chủ xe yêu cầu ABIC bảo hiểm cho Mô tô – xe máy trên cơ sở giá trị bảo hiểm của Mô tô – xe máy. 

Hiện nay ABIC đang cung cấp sản phẩm bảo hiểm vật chất Mô tô – xe máy theo Điều kiện bảo hiểm B - Tổn thất toàn bộ Mô tô - Xe máy.