Bảo hiểm thiệt hại vật chất xe ô tô

Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ban hành theo Quyết định số 5000/2018/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/12/2018.

Đối tượng bảo hiểm: Giá trị vật chất xe ô tô.

Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm:

- Ngoài những điểm loại trừ quy định theo Quy tắc bảo hiểm này, ABIC bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xảy ra bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe và/hoặc lái xe trong những trườnghợp sau:

ü Đâm, va, lật, đổ, chìm, rơi toàn bộ xe, bị các vật thể khác rơi vào;

ü Hỏa hoạn, cháy, nổ;

ü Thiên tai, tai họa bất khả kháng;

ü Mất toàn bộ xe do trộm, cướp;

ü Hành vi ác ý, cố tình phá hoại.

- Ngoài ra, ABIC còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh trong tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm:

ü Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất nhưng tối đa không vượt quá 10% số tiền bảo hiểm.

ü Chi phí giám định tổn thất nếu thuộc phạm vi bảo hiểm.

 

Số tiền bảo hiểm và Giá thị trường:

- Số tiền bảo hiểm: Là số tiền Bên mua bảo hiểm yêu cầu ABIC bảo hiểm cho chính chiếc xe ô tô của mình và được ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.
- Giá thị trường của xe là giá trị mua bán trên thị trường của xe ô tô gồm xe ô tô mới và xe ô tô đã qua sử dụng.