Bảo hiểm TNDS chủ xe đối với hàng hóa vận chuyển trên xe

Quy tắc bảo hiểm: Áp dụng theo Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô ban hành theo Quyết định số 5000/2018/QĐ-ABIC-PHH  và 5001/2018/QĐ-ABIC-PHH ngày 12/12/2018.


Đối tượng bảo hiểm:
 
Trách nhiệm dân sự của Chủ xe đối với hàng hóa được vận chuyển trên xe theo Hợp đồng vận chuyển.

Phạm vi lãnh thổ: Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm: Tổn thất của hàng hóa xảy ra trong quá trình vận chuyển theo Hợp đồng vận chuyển giữa Chủ xe và Chủ hàng do:

-     Đâm va, lật, đổ, rơi; Hỏa hoạn, cháy, nổ; Bị các vật thể khác rơi vào, va chạm vào;

-     Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ, lụt, sụt lở, ngập, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần.

Mức trách nhiệm bảo hiểm: Là số tiền Chủ xe yêu cầu ABIC bảo hiểm trên cơ sở giá trị hàng hóa chuyên chở trên xe theo trọng tải cho phép của xe và tối đa là 100 triệu VNĐ/tấn/vụ.

Tỷ lệ phí bảo hiểm: (tấn/năm) (chưa bao gồm 10% VAT): 0,5% Mức trách nhiệm bảo hiểm.

Mức khấu trừ: 0,5% Mức trách nhiệm và tối thiểu là 500.000 VNĐ/vụ.