Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm Du lịch

Nhóm sản phẩm truyền thống Phạm vi bảo hiểm: - Ốm đau, bệnh tật, tai nạn bất ngờ trong thời hạn bảo hiểm gây thương tật thân thể hoặc tử vong. - Rủi ro làm hư hỏng, làm mất mát hành lý của người du lịch Hình thức bảo hiểm: Bảo hiểm cả chuyến du lịch; bảo hiểm tại khách sạn nơi nghỉ, bảo hiểm tại địa điểm du lịch. Số tiền bảo hiểm: Từ 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng tuỳ theo sự lựa chọn của Người được bảo hiểm.
Mua bảo hiểm
1900 9066