Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm Bảo an Tín dụng

Bảo hiểm tính mạng, sức khỏe cho người vay vốn tại tổ chức tín dụng không may bị tử vong, thương tật toàn bộ tai nạn/bệnh tật; thương tật bộ phận do tai nạn.
Là cá nhân có tính mạng, sức khỏe đủ điều kiện tham gia bảo hiểm theo Quy tắc Bảo hiểm BATD của ABIC (gọi là Người được bảo hiểm).
Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ tai nạn, bệnh tật; thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam

- Tử vong, thương tật toàn bộ do tai nạn: Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.

- Tử vong, thương tật toàn bộ do bệnh lý: Chi trả theo tỷ lệ % tương ứng nhân với số tiền bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm cơ bản, cụ thể:

Thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm

Ung thư

Tai biến mạch máu não

Các bệnh lý đặc biệt

Bệnh lý khác

a. Các bệnh lý có trước thời điểm hoặc có tại thời điểm tham gia bảo hiểm năm đầu tiên.

Năm đầu tiên

0%

30%

100%

Năm tái tục

70%

70%

100%

100%

b. Các bệnh lý có sau thời điểm tham gia bảo hiểm năm đầu tiên

Năm đầu tiên

70%

100%

70%

100%

Năm tái tục

100%

Ghi chú:

· Ung thư bao gồm: Ung thư; K; U ác tính; Bướu ác tính; U và Polyp (tại thời điểm phát hiện) sau đó phát triển thành ung thư.

· Tai biến mạch máu não bao gồm: Tai biến mạch máu não; Đột quỵ; Xuất huyết não; Nhồi máu não.

· Các bệnh lý đặc biệt bao gồm: Suy tim; Viêm tắc động mạch đã có biến chứng hoại tử; Tâm phế mạn; Xơ gan; Suy chức năng gan; Suy thận; Suy tủy; Viêm tụy mãn tính; Tiểu đường tuýp 1; Tiểu đường tuýp 2; Bệnh phổi phế quản tắc nghẽn mãn tính; Suy hô hấp mãn tính; Lao phổi tái phát; Thiếu máu huyết tán.

· Các bệnh lý khác: Là các bệnh lý còn lại không phải là Ung thư, Tai biến mạch máu não, các bệnh lý đặc biệt được liệt kê ở trên.

· Số tiền bảo hiểm làm cơ sở để chi trả quyền lợi là số tiền bảo hiểm năm đầu tiên và số tiền bảo hiểm năm tái tục tương ứng với các năm bảo hiểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Thương tật bộ phận từ 21% đến dưới 81% do tai nạn: Chi trả theo Tỷ lệ tổn thương cơ thể được quy định tại Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/9/2013 nhân với số tiền bảo hiểm theo quyền lợi bảo hiểm cơ bản.

  • Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:

- Trợ cấp nằm viện do tai nạn: Chi trả từ 100.000đ đến 300.000đ/ngày nằm viện với số ngày nằm viện tối đa không quá 60 ngày/vụ tai nạn tùy thuộc vào số tiền bảo hiểm.

- Bảo hiểm lãi tiền vay: Chi trả số tiền lãi vay còn nợ ngân hàng nhưng không vượt quá 03 triệu đồng/Thỏa thuận cho vay

- Trợ cấp mai táng phí: 02 triệu đồng/người.

ABIC không chịu trách nhiệm chi trả quyền lợi bảo hiểm (trừ quyền lợi bảo hiểm mai táng phí) trong các trường hợp sau: 
- Người được bảo hiểm bị nhiễm HIV; bệnh AIDS (trừ trường hợp bị phơi nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp sau khi tham gia bảo hiểm).
- Người được bảo hiểm đã phát hiện bệnh ung thư, tai biến mạch máu não tại thời điểm hoặc trước thời điểm tham gia bảo hiểm năm đầu tiên (không áp dụng đối với năm tái tục).
- Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ do bệnh tật trong thời gian chờ (không áp dụng đối với năm tái tục).
- Hành vi cố ý gây thiệt hại đối với sức khỏe, tính mạng cho Người được bảo hiểm của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng, Người thừa kế. Trong trường hợp Người thụ hưởng, Người thừa kế cố ý gây ra hành vi phạm tội cho Người được bảo hiểm, ABIC có quyền từ chối chi trả quyền lợi cho người có hành vi phạm tội đó, nhưng ABIC vẫn trả tiền bảo hiểm cho những Người thụ hưởng, Người thừa kế khác theo thoả thuận trong Hợp đồng bảo hiểm.
- Người được bảo hiểm bị tử hình theo phán quyết của Tòa án. Người được bảo hiểm bỏ trốn, mất tích (trừ trường hợp Tòa án có quyết định tuyên bố Người được bảo hiểm đã chết do tai nạn trong thời hạn bảo hiểm). Việc tuyên bố một người là mất tích được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Người được bảo hiểm sử dụng ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng và đây là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ, thương tật bộ phận.


Bên mua bảo hiểm; Người đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm (trong trường hợp Bên mua bảo hiểm bị tử vong); Người thụ hưởng hợp pháp (trong trường hợp Bên mua bảo hiểm, Người đại diện hợp pháp của Bên mua bảo hiểm không đứng ra yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm) có trách nhiệm thu thập và cung cấp cho ABIC những giấy tờ sau để làm thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bao gồm:
- Bản chính Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bảo hiểm (nếu có).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng tử/Biên bản khám nghiệm tử thi/Biên bản kết luận của cơ quan, chính quyền địa phương hoặc công an (trường hợp tử vong).
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi xảy ra tai nạn (trường hợp tai nạn).
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ các chứng từ y tế: Giấy ra/vào viện, Trích sao hồ sơ/Hồ sơ bệnh án, Kết quả xét nghiệm, Toa thuốc/Đơn thuốc, Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ, Hóa đơn, Biên lai, các chứng từ y tế khác liên quan tới điều trị và phẫu thuật của cơ sở y tế.
- Bản chính hoặc bản sao hợp lệ Biên bản giám định thương tật do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố, trung ương cấp.
- Bản sao hợp lệ Hợp đồng tín dụng/Sổ vay vốn hoặc xác nhận khoản vay của Ngân hàng; Xác nhận lãi vay Người được bảo hiểm còn nợ Ngân hàng đến thời điểm ABIC nhận được thông báo giải quyết quyền lợi bảo hiểm.
- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) có liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật và Quy tắc bảo hiểm này.
Lưu ý: Các hóa đơn, chứng từ tiếng nước ngoài phải nộp kèm một bản dịch hợp lệ.


Quy tắc bảo hiểm số 5959/2020/QĐ-ABIC-PHH

Mua bảo hiểm
1900 9066