QUÀ TẶNG BẢO HIỂM DÀNH CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ

Thẻ tín dụng ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại cùng với các dịch vụ tiện tích đi kèm theo thẻ. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất, Agribank kết hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) mang đến dịch vụ bảo hiểm dành tặng chủ thẻ quốc tế Agribank. Chương trình bảo hiểm được bắt đầu từ ngày 01/01/2018 đến khi có thông báo khác của Agribank thay thế, với các nội dung chính cụ thể như sau:1. Điều khoản áp dụng: Quy tắc bảo hiểm Bảo an Chủ thẻ ban hành kèm theo Quyết định số 410B/2009/QĐ-ABIC-PHH ngày 24/02/2009 của Tổng Giám đốc ABIC. (Chi tiết xem tại đây).
2. Phạm vi bảo hiểm: Quý khách được bảo hiểm cho những tai nạn xảy ra trong và ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
3. Quyền lợi bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm tối đa cho Chủ thẻ quốc tế Agribank như sau:

Chủ thẻ

Số tiền bảo hiểm tối đa

(người/vụ)

Tín dụng quốc tế hạng Bạch kim

Thẻ chính

100.000.000 đồng

Thẻ phụ

50.000.000 đồng

Ghi nợ quốc tế hạng Chuẩn/hạng Vàng

Thẻ chính

15.000.000 đồng

Thẻ phụ

10.000.000 đồng

Tín dụng quốc tế hạng Chuẩn/hạng Vàng

Thẻ chính

15.000.000 đồng

Thẻ phụ

10.000.000 đồng


3.1 Quyền lợi bảo hiểm chính:
- Trường hợp Người được bảo hiểm chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: ABIC trả tiền theo Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC sẽ chi trả như sau:
+ Đối với Chủ thẻ ghi nợ quốc tế và tín dụng quốc tế hạng Chuẩn, hạng Vàng, ABIC trả tiền theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với tình trạng thương tật tại Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật và số tiền bảo hiểm.
+ Đối với Chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch Kim, ABIC trả những chi phí thực tế hợp lý, bao gồm: Chi phí cấp cứu, điều trị và chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị nội, ngoại trú. Mức chi bồi dưỡng mỗi ngày bằng 0,1% Số tiền bảo hiểm và tối đa không quá 180 ngày/01 vụ tai nạn. Số ngày điều trị nội trú, ngoại trú được xác định theo chỉ định của Bác sĩ điều trị nhưng không quá số ngày nghỉ làm việc do hậu quả của tai nạn được xác định theo xác nhận của đơn vị công tác.
Tổng mức chi trả cho thương tật tạm thời tối đa không vượt quá số tiền quy định cho tình trạng thương tật đó trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.
3.2 Quyền lợi bảo hiểm bổ sung:
- Chủ thẻ tín dụng quốc tế hạng Bạch kim được cung cấp thêm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ khi ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. (Chi tiết xem tại đây)
- Số điện thoại liên hệ dịch vụ tư vấn và hỗ trợ 028 3824 0587. 
4. Thời hạn bảo hiểm:
Thời hạn bảo hiểm tương ứng với thời hạn hiệu lực thẻ quốc tế của Quý khách. Trường hợp đóng thẻ, thời điểm kết thúc quyền lợi bảo hiểm là ngày đóng thẻ của Quý khách.
5. Giải quyết quyền lợi bảo hiểm:
Bất cứ khi nào Quý khách không may gặp rủi ro tai nạn, hay di chuyển ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, hãy nhớ đến quyền lợi bảo hiểm miễn phí này và liên hệ ngay đến Chi nhánh Agribank nơi phát hành thẻ hoặc Chi nhánh của ABIC trên toàn quốc. 
Quý khách tải mẫu Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm tại đây.
Để biết thêm thông tin chi tiết các quyền lợi bảo hiểm, thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm, Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline của ABIC: 0904.081.626