ABIC - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

QUÀ TẶNG BẢO HIỂM DÀNH CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ

Thẻ tín dụng ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hiện đại cùng với các dịch vụ tiện tích đi kèm theo thẻ. Với mong muốn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất, Agribank kết hợp cùng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) mang đến dịch vụ bảo hiểm dành tặng chủ thẻ quốc tế Agribank.