Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm Tai nạn Con người

Bảo hiểm cho tính mạng, sức khỏe của con người do tai nạn xảy ra.
Mọi công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có tên trong Hợp đồng bảo hiểm và có độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi;
ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp:
a. Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong.
b. Người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên

ABIC nhận bảo hiểm trong các trường hợp sau:
- Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn.
- Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn kể từ thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm và trong thời hạn bảo hiểm.

1. Đối với số tiền bảo hiểm hạng phổ thông: 
- Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm. 
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn, thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng tình trạng thương tật quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.
2. Đối với số tiền bảo hiểm hạng đặc biệt:
- Trường hợp Người được bảo hiểm tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên Hợp đồng bảo hiểm.
- Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm tương ứng với tình trạng thương tật quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.
- Trường hợp thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC chi trả toàn bộ chi phí y tế thực tế hợp lý và trợ cấp ngày điều trị thương tật theo sự chỉ định của bác sĩ, cụ thể:
+ Chi phí y tế thực tế hợp lý điều trị thương tật do tai nạn bao gồm: Tiền viện phí, tiền chụp X quang, tiền thuốc dùng cho điều trị, tiền xét nghiệm, tiền phòng và các chi phí điều trị theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Các chi phí này đều phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chính.
+ Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% số tiền bảo hiểm/ngày, số ngày trợ cấp tối đa không quá 180 ngày/năm bảo hiểm. Trường hợp tham gia bảo hiểm dài hạn/ngắn hạn, số ngày tối đa được hưởng trợ cấp điều trị sẽ được xác định cụ thể:
                                           Số ngày tham gia bảo hiểm  
             Số ngày tối đa =  -------------------------------------  x 180 ngày
                                               365 ngày
+ Tổng số tiền chi trả cho thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tình trạng thương tật quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.
3. Trường hợp hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm trọng hơn do bệnh tật hoặc thương tật đã có của Người được bảo hiểm hoặc điều trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế thì ABIC chỉ trả tiền bảo hiểm như đối với cùng loại vết thương ở người có sức khỏe bình thường được điều trị một cách hợp lý. 
ABIC không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong các trường hợp do các nguyên nhân trực tiếp sau:
1. Hành động cố ý của Người được bảo hiểm hoặc của Người thụ hưởng trừ trường hợp Người được bảo hiểm có hành động cứu người, cứu tài sản, tham gia chống các hành động phạm pháp.
2. Người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy, các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.
3. Người được bảo hiểm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, tham gia đánh nhau trừ trường hợp được xác nhận là hành động phòng vệ chính đáng.
4. Cảm đột ngột, trúng gió, bệnh tật, sảy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong quá trình điều trị bệnh và thai sản.
5. Ngộ độc thức ăn, đồ uống (trừ khi tham gia Điều khoản bổ sung 03/TNCN quy định tai Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này).
6. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế.
7. Các chi phí cung cấp, bảo dưỡng hay lắp ráp sửa chữa các thiết bị hay bộ phận giả, dụng cụ chỉnh hình, các thiết bị trợ thính hoặc thị lực, nạng hay xe lăn.
8. Tham gia các hoạt động thể thao chuyên nghiệp, các hoạt động thể thao nguy hiểm (trừ khi tham gia Điều khoản bổ sung 02/TNCN quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này).
9. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ, chiến tranh, đình công, nội chiến.
10. Xảy ra ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam (trừ khi tham gia Điều khoản bổ sung 01/TNCN quy định tại Phụ lục 2 đính kèm theo Quy tắc bảo hiểm này).
11. Người được bảo hiểm không đủ điều kiện tham gia bảo hiểm của Quy tắc bảo hiểm này.

Người yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm phải cung cấp cho ABIC những giấy tờ sau để làm thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm, bao gồm:
- Giấy yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm (theo mẫu của ABIC).
- Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc sao trích danh sách Người được bảo hiểm.
- Bản sao giấy chứng tử (trường hợp tử vong).
- Giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.
- Bản chính biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan và/hoặc chính quyền địa phương hoặc công an nơi xảy ra tai nạn (trường hợp tai nạn).
- Các chứng từ y tế: 
+ Chứng từ liên quan đến việc điều trị: Giấy ra vào viện, Trích sao hồ sơ/Hồ sơ bệnh án, Kết quả xét nghiệm, Toa thuốc/Đơn thuốc, Giấy chứng nhận phẫu thuật/Phiếu mổ, các chứng từ y tế liên quan đến việc điều trị khác. Trường hợp không cung cấp được bản chính, có thể cung cấp bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của cán bộ ABIC; 
+ Chứng từ liên quan đến việc thanh toán chi phí y tế: Hóa đơn, biên lai, phiếu thu, các chứng từ y tế khác liên quan tới điều trị và phẫu thuật theo quy định của Bộ Tài chính. Trong trường hợp ABIC thanh toán hết các chi phí trên hóa đơn, biên lai, phiếu thu thì các chứng từ trên phải là bản gốc và thuộc quyền sở hữu của ABIC sau khi khiếu nại đã được giải quyết. Trường hợp còn lại có thể cung cấp bản sao công chứng hoặc bản sao có xác nhận sao y bản chính của cán bộ ABIC; 
Các trường hợp cung cấp bản sao, ABIC có quyền yêu cầu cung cấp bản chính để kiểm tra.
- Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có) liên quan đến việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật và Quy tắc bảo hiểm này.

Quy tắc bảo hiểm số 3383/2015/QĐ-ABIC-PHH.
Câu hỏi thường gặp
Bảo hiểm TNDS bắt buộc là gì?
Bảo hiểm bắt buộc là loại bảo hiểm do pháp luật quy định tổ chức, cá nhân phải tham gia bảo hiểm, điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu mà bên mua BH và Doanh nghiệp bảo hiểm có nghĩa vụ thực hiện. Bảo hiểm bắt buộc chỉ áp dụng đối với một số loại bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng và an toàn xã hội. Tùy từng loại bảo hiểm bắt buộc sẽ có mức trách nhiệm bắt buộc theo quy định.
Mua bảo hiểm
1900 9066