Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Bảo an tài khoản

Bảo vệ Khách hàng cá nhân trước các rủi ro mất tiền trong tài khoản trước sự gia tăng không ngừng của tội phạm mạng, tội phạm lừa đảo trực tuyến. Qua đó giúp Khách hàng an tâm hơn khi sử dụng các giao dịch trực tuyến, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.

Số dư trong tài khoản thanh toán của Khách hàng cá nhân

Mức khấu trừ: 575,000 VNĐ / mỗi và mọi sự kiện tổn thất

 Về phí bảo hiểm: 77,000 VNĐ /tài khoản/năm (đã bao gồm VAT)

-     Phạm vi bảo hiểm 01: Giao dịch thanh toán qua Internet: Khi một bên thứ ba gây ra tổn thất tài chính cho Người được bảo hiểm thông qua việc chuyển tiền trực tuyến trái phép từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến cá nhân của Người được bảo hiểm (bao gồm các ứng dụng thanh toán và ngân hàng như ví điện tử) hoặc thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của Người được bảo hiểm.

-     Phạm vi bảo hiểm 02: Chi phí khôi phục Trộm cắp Danh tính Trực tuyến: Bồi thường cho NĐBH các chi phí và thu nhập bị thiệt hại trong trường hợp Người được bảo hiểm trở thành nạn nhân của Trộm cắp Danh tính Trực tuyến. Trộm cắp Danh tính Trực tuyến có nghĩa bên thứ ba chuyển giao hoặc sử dụng bất hợp pháp và/hoặc trái phép thông tin nhận dạng cá nhân của Người được bảo hiểm qua internet với mục đích thực hiện một hoạt động bất hợp pháp bằng cách sử dụng danh tính của Người được bảo hiểm.

46.000.000 VNĐ/vụ/năm bảo hiểm/ phạm vi bảo hiểm

Loại trừ chung (Áp dụng chung cho cả Phạm vi bảo hiểm 01 và 02):

Ngoài các loại trừ cụ thể được nêu trong Phạm vi bảo hiểm 01 và 02 dưới đây, đơn bảo hiểm sẽ không bảo hiểm cho bất kỳ sự kiện được bảo hiểm, tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ:

-     Các hành vi cố ý, tội phạm hoặc gian lận do Người được bảo hiểm tạo điều kiện hoặc cố ý gây ra;

-     Thiệt hại vật chất đối với tài sản hữu hình;

-     Tử vong hoặc thương tật thân thể;

-     Các thiên tai, bao gồm động đất, bão, hỏa hoạn hoặc lũ lụt;

-     Phản ứng hạt nhân, bức xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ;

-     Chiến tranh, cho dù có tuyên chiến hay không, các sự kiện hiếu chiến hoặc các hành động thù địch tương tự, bao gồm cách mạng, nổi loạn, nổi dậy hoặc bất ổn dân sự;

-     Hành động khủng bố. Hành động khủng bố là tất cả các hành động được thực hiện bởi các cá nhân hoặc nhóm người vì động cơ chính trị, tôn giáo, sắc tộc hoặc ý thức hệ nhằm gieo rắc nỗi sợ hãi hoặc khủng bố trong cộng đồng dân cư hoặc các bộ phận của họ với mục đích giành được ảnh hưởng đối với chính phủ hoặc các cơ quan nhà nước;

-     Sự cố hoặc gián đoạn của cơ sở hạ tầng hoặc tiện ích, bao gồm: Điện, nước, internet, vệ tinh và / hoặc viễn thông;

-     Bất kỳ hoạt động thương mại hoặc kinh doanh nào do Người được bảo hiểm thực hiện.

Loại trừ bảo hiểm áp dụng riêng đối với Phạm vi 01: Đơn bảo hiểm này không bảo hiểm cho các trường hợp sau:

-     Tổn thất tài chính phát sinh liên quan đến các giao dịch mua bán trực tuyến do Người được bảo hiểm thực hiện;

-     Tổn thất tài chính liên quan đến giả mạo danh tính không xảy ra trên Internet;

-        Mất mát hoặc thiệt hại do Người được bảo hiểm cố ý gây ra hoặc với mục đích gian lận;

-     Các thiệt hại có tính hậu quả (ví dụ: mất lợi nhuận, mất tiền lãi, chi phí tố tụng...);

-     Sử dụng trái phép thông tin đăng nhập liên quan đến các trò chơi trực tuyến, cá cược hoặc các đơn vị tiền tệ ảo như tiền điện tử;

-     Sử dụng trái phép thông tin đăng nhập cho tài khoản ngân hàng, tài khoản giám sát, thẻ tín dụng hoặc các tài khoản ảo khác (ví dụ: PayPal) được đăng ký bên ngoài Việt Nam.

Loại trừ bảo hiểm áp dụng riêng đối với Phạm vi 02: Ngoài các quyền lợi được liệt kê trong phần Các chi phí và thu nhập bị thiệt hại được chi trả ở trên, Phạm vi bảo hiểm này không bao gồm bất kỳ tổn thất tài chính nào mà Người được bảo hiểm phải chịu.

-     Thư yêu cầu bồi thường (theo mẫu của ABIC – Biểu mẫu 02.BT BATK);

-     Đối với Phạm vi bảo hiểm 01:Sao kê tài khoản thanh toán có giao dịch trái phép;

-     Đối với Phạm vi bảo hiểm 02:

+ Bằng chứng của việc bị trộm cắp danh tính: hoá đơn (các) dịch vụ không sử dụng, thư đòi nợ, (các) giấy tờ/tài liệu yêu cầu thanh toán (các) khoản nợ/ khoản vay không phải của mình v.v.

+ Các trao đổi, liện hệ với nhà chức trách (Việc khai báo cho nhà chức trách / cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích chính là để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng của ngân hàng, giúp truy tìm kẻ xấu lợi dụng danh tính của khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo. Tuy nhiên không yêu cầu phải có biên bản báo cáo điều tra từ cơ quan chính quyền mà chỉ cần cung cấp văn bản/giấy tờ khai báo sự vụ với cơ quan điều tra.)

+ Bằng chứng của các chi phí phát sinh (chi phí làm giấy tờ, công chứng, gửi thư, tư vấn pháp lý, doanh thu bị mất trong những ngày nghỉ việc v.v.)

2490/QĐ-ABIC-TSKT ngày 11/05/2022, xem chi tiết tại đây

 

Mua bảo hiểm
1900 9066