Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm rủi ro công nghiệp

Sản phẩm bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp là sản phẩm bảo hiểm cho những thiệt hại về vật chất bất ngờ xảy ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo đơn bảo hiểm mọi rủi ro công nghiệp
Nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng sản xuất…
ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm trị giá của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất vật chất hay tài sản bị phá hủy hay giá trị của phần tổn thất vật chất đó (từ THIỆT HẠI từ đây về sau trong Quy tắc này sẽ có nghĩa là thiệt hại vật chất, bị phá hủy tính chất bất ngờ) trừ các điểm loại trừ theo quy tắc bảo hiểm
ABIC cũng có thể chọn cách thay thế hay phục hồi toàn bộ hay một phần tài sản bị thiệt hại ấy.
Với điều kiện là trong mọi trường hợp trách nhiệm tổng cộng của ABIC trong thời hạn bảo hiểm cũng sẽ không vượt quá:
a) tổng số tiền bảo hiểm hay số tiền bảo hiểm tương ứng với mỗi hạng mục được kê khai trong Giấy chứng nhận bảo hiểm;
b) mọi giới hạn trách nhiệm được quy định trong Quy tắc, Giấy chứng nhận bảo hiểm hay bất cứ số tiền bảo hiểm nào được sửa đổi bởi các sửa đổi bổ sung đính kèm và được xác nhận bởi ABIC hay nhân danh cho ABIC.
Quy tắc bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm
1. Thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm gây ra bởi
(a) (i) Thiết kế sai, khuyết tật của nguyên vật liệu hay tay nghề kém, những khuyết tật ẩn tỳ, sự thoái hóa dần giá trị hoặc do sự biến dạng, hao mòn tự nhiên;
(ii) Việc ngừng cung cấp điện, nước, khí đốt, hay các nguồn nguyên liệu khác, hay hư hỏng của hệ thống thải rác tới hay từ địa điểm được bảo hiểm;
Trừ khi những thiệt hại xảy ra do các nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm, trong trường hợp này ABIC chỉ có trách nhiệm đối với phần thiệt hại do các nguyên nhân đó.
(b) (i) Sụp đổ hay nứt rạn của ngôi nhà được bảo hiểm;
(ii) Ăn mòn, gỉ, do sự thay đổi độ ẩm hay khô của thời tiết, do nấm mốc, mục nát, do sự hao hụt, bay hơi mất trọng lượng, ô nhiễm, thay đổi màu sắc, mùi vị, chất liệu hay bề mặt, sự hư hại do tác động của ánh sáng, sâu bọ, côn trùng;
Trừ khi những tổn thất trên gây ra do thiệt hại tài sản được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản đó bởi nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm.
(c) (i) Trộm cắp, trừ khi việc trộm cắp đó xảy ra trong kiến trúc được bảo hiểm và được thực hiện bằng vũ lực để đột nhập hay thoát ra;
(ii) Các hành vi lừa đảo hay không trung thực;
(iii) Mất không giải thích được hay việc thiếu hụt trong kiểm kê, khiếm khuyết ghi chép lượng nguyên vật liệu ra vào kho hay những thiếu hụt do lỗi hành chính, kế toán;
(iv) Rạn nứt gây vỡ, sụp đổ hay áp suất quá tải của nồi hơi, bình tiết kiệm hay ống nối, rò rỉ nước từ các bể, đường ống hay các thiết bị chứa nước trong ngôi nhà bỏ trống hay không được sử dụng;
Trừ khi
(i) Các thiệt hại xảy ra do các nguyên nhân không được loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm, trong trường hợp này ABIC chỉ có trách nhiệm đối với phần thiệt hại do các nguyên nhân đó;
(ii) Những thiệt hại gây ra do thiệt hại tài sản được bảo hiểm hay ngôi nhà chứa các tài sản đó bởi một nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm.
(d) (i) Sự xói mòn của sông, biển;
(ii) sụt lở đất;
(iii) Sự lún đất thông thường hay tạo nền các cấu trúc xây dựng mới;
(iv) Thiệt hại gây ra cho những tài sản có thể di chuyển được để ngoài trời, bên hàng rào, cửa ra vào do gió, mưa, mưa đá, sương, tuyết, lụt, cát bụi;
(v) Sự đông rắn lại do lạnh hoặc việc tràn ra của các kim loại bị nóng chảy.
2. Tổn hại gây ra bởi hay phát sinh từ
(a) Bất kỳ một hành động ác ý hay do sự cố tình bất cẩn của Người được bảo hiểm hay bất kỳ ai đại diện cho họ;
(b) Ngưng công tác, chậm trễ, mất thị trường hay bất kể một tổn thất mang tính hậu quả nào khác.
3. Tổn hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hay do hay là hậu quả của bất kỳ sự cố nào sau đây
(a) Chiến tranh, xâm lược, các hành động thù địch, hành vi chiến tranh của kẻ thù bên ngoài (bất kể có tuyên chiến hay không), nội chiến;
(b) Binh biến, bạo động có khả năng dẫn đến cuộc bạo động quần chúng có vũ trang, khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng hay lực lượng quân sự tiếm quyền;
(c) Hành động khủng bố do một người hay một nhóm người đại diện hay có liên quan đến bất kỳ tổ chức nào thực hiện. Điều khoản loại trừ A 3 (c) này sẽ không áp dụng cho tổn hại do cháy gây ra;
Trong phạm vi điểm loại trừ A 3 (c) này, “khủng bố” có nghĩa là việc sử dụng vũ lực cho các mục đích chính trị kể cả việc sử dụng bạo lực nhằm mục đích gây hoang mang sợ hãi cho một bộ phận quần chúng hay toàn bộ cộng đồng xã hội.
(d) (i) Bị tước quyền sở hữu tạm thời hay vĩnh viễn do bị tịch thu tài sản, quốc hữu hóa, trưng dụng quân sự hay dân sự tài sản theo lệnh của nhà cầm quyền hợp pháp;
(ii) Bị truất hữu tạm thời hay vĩnh viễn ngôi nhà nào do việc chiếm hữu bất hợp pháp của bất cứ người nào;
Tuy nhiên, ABIC sẽ không được miễn trách nhiệm đối với những thiệt hại vật chất của tài sản được bảo hiểm xảy ra trước khi có sự truất hữu này hay xảy ra trong khi bị truất hữu tạm thời, vẫn được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này;
(e) Phá hủy tài sản được bảo hiểm do lệnh của nhà cầm quyền.
Trong bất kỳ trường hợp kiện tụng nào nếu ABIC cho rằng theo các điều khoản loại trừ A 3 (a) (b) (c) các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại không thuộc phạm vi bồi thường của Quy tắc bảo hiểm này thì Người được bảo hiểm có nghĩa vụ dẫn chứng các tổn thất và thiệt hại đó thuộc phạm vi bảo hiểm.
4. Thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi hoặc phát sinh từ hoặc do hậu quả của hay do ảnh hưởng một phần của
(i) bất kỳ loại nguyên liệu vũ khí hạt nhân nào;
(ii) Phóng xạ ion hóa hay do ô nhiễm phóng xạ do nguyên liệu hạt nhân hay do bất cứ nguồn chất thải hạt nhân nào do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ này từ “đốt cháy” sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt nhân.
B. Tài sản bị loại trừ
Quy tắc bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm
1. (a)  Tiền, séc, chứng khoán, thẻ tín dụng, các loại trang sức quý, đá quý, kim loại quý, vàng nén, lông thú, đồ cổ, tem tài liệu, tác phẩm nghệ thuật, trừ khi tất cả chúng được xác nhận trong Giấy chứng nhận bảo hiểm là đã được bảo hiểm;
(b) Kính lắp cố định;
(c) Kính (ngoại trừ kính lắp cố định), đồ sứ, đất nung, đá cẩm thạch hay các đồ dễ đổ vỡ khác;
(d) Các máy điện toán, các thiết bị xử lý dữ liệu;
Tuy nhiên, phần này không loại trừ thiệt hại (trừ khi bị loại trừ) gây ra bởi cháy, nổ, sét đánh, máy bay rơi, đình công, biểu tình công nhân tham gia bãi công, do những người gây rối trong lao động, những người có hành động ác ý, đâm va với các phương tiện giao thông hay súc vật trên đường, động đất, bão biển, bão lụt, vỡ tràn nước hay tháo nước hay rò rỉ nước từ các bể chứa, đường ống nước, thiết bị.
2. Hàng hóa ký gửi, ủy thác, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, vật mẫu, khuân mẫu, bản thiết kế, thuốc nổ, trừ khi được ghi là được bảo hiểm trong Giấy chứng nhận bảo hiểm này;
3. (a) Xe cơ giới để lưu hành trên đường (bao gồm tất cả các thiết bị, phụ tùng của xe), các xe kéo, xe moóc, xe lửa, đầu máy xe lửa, hàng hóa có thể vận chuyển được, tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ và các phương tiện tương tự;
(b) Tài sản trong quá trình di chuyển ngoài phạm vi công trình được bảo hiểm;
(c) Tài sản hoặc cấu trúc đang được phá dỡ, xây dựng hay lắp đặt và các vật liệu cung ứng liên quan;
(d) Đất đai (bao gồm lớp đất trên bề mặt, nền đường, hệ thống thoát nước, cống), đường lái xe vào các tòa nhà, vỉa hè, đường băng, đường sắt, đập, bể chứa, kênh, giàn khoan, mỏ, các tài sản dưới lòng đất, các tài sản ngoài khơi;
(e) gia súc, mùa màng, cây cối;
(f) Tài sản thiệt hại do bất kỳ quá trình xử lý nào;
(g) Máy móc, thiết bị đang được lắp đặt, di chuyển (bao gồm quá trình tháo dỡ và lắp đặt lại) nếu các thiết bị này liên quan trực tiếp đến các hoạt động đó;
(h) Tài sản đang trong quá trình sửa chữa, kiểm tra, lắp đặt hay bảo dưỡng bao gồm cả các nguyên vật liệu hay nguồn cung cấp khác có liên quan trực tiếp đến các hoạt động đó trừ khi các thiệt hại này xảy ra do các nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm, trong trường hợp này ABIC chỉ có trách nhiệm đối với phần thiệt hại là kết quả của các nguyên nhân đó;
(i) Các tài sản khác chỉ được bảo hiểm trong các trường hợp đặc biệt;
4. Thiệt hại đối với tài sản mà tại thời điểm xảy ra tổn hại đó tài sản này đã được bảo hiểm hay đáng lẽ phải được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm hàng hải loại trừ phần tổn hại vượt quá trách nhiệm có thể được bồi thường của hợp đồng bảo hiểm hàng hải nếu không có hợp đồng bảo hiểm này;
5. Tổn hại đối với nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm, tua bin, hay các bình chứa, máy móc thiết bị khác có sử dụng áp suất hay các chất chứa bên trong do nổ hay vỡ.
- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Mua bảo hiểm
1900 9066