Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Máy nông nghiệp

·  Quy tắc và biểu phí bảo hiểm: theo Quyết định số 3650/2019/QĐ-ABIC-TSKT ngày 29/8/2019.

·  Đối tượng bảo hiểm: Máy nông nghiệp: máy cày, máy bừa, máy cắt, máy say xát lúa gạo, máy bốc mía, máy vắt sữa, máy cung cấp nước uống, máy ấp, nở trứng gia cầm…
·  Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho tổn thất thực tế của máy nông nghiệp được bảo hiểm đang hoạt động trong phạm vi các cánh đồng, nông trường, nông trại, khu vực sản xuất nông nghiệp khi xảy ra các rủi ro sau:
- Rủi ro từ thiên nhiên: lũ lụt, mưa bão, gió lốc, sóng thần, sét đánh, lún, sụt lở, động đất, núi lửa phun;
- Rủi ro từ hoạt động của con người (trên các cánh đồng, nông trường, nông trại, khu vực sản xuất nông nghiệp): cháy, nổ, thiếu kinh nghiệm, bất cẩn, trộm cắp toàn bộ;
- Rủi ro khác: rơi, lật, đổ, đâm va và các sự cố bất ngờ khác không lường trước được khi làm việc hoặc di chuyển trên các cánh đồng, nông trường, nông trại, khu vực sản xuất nông nghiệp;
- Thiệt hại phát sinh khi đang hoạt động hay ngừng hoạt động, khi tháo dỡ, lắp ráp nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc sữa chữa nhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc chạy thử thành công.
· Số tiền bảo hiểm: số tiền được bảo hiểm của hạng mục được bảo hiểm phải bằng giá trị thay thế của một hạng mục tương tự cùng loại và cùng công suất (Trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt).