Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro Tài sản

Là sản phẩm bảo hiểm cho các đối tượng bảo hiểm như thiết bị máy móc phương tiện lao động phục vụ…gặp rủi ro bên ngoài tác động vào như cháy nổ, thiên tai,…
Máy móc thiết bị, phương tiện lao động phục vụ sản xuất kinh doanh; sản phẩm vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm; kho bãi, nhà xưởng, công trình kiến trúc, cửa hàng, khách sạn, siêu thị, chung cư…
Bảo hiểm cho tài sản tham gia bảo hiểm bị tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi những nguyên nhân, rủi ro không bị loại trừ. Những rủi ro bị loại trừ chủ yếu là những tổn hại gây ra bởi: chiến tranh, xâm lược, khủng bố, vũ khí hạt nhân, chất phóng xạ, dữ liệu bao, hành động cố ý…

ABIC, tuỳ theo sự lựa chọn của mình, có thể sửa chữa hay thay thế toàn bộ hay một phần của tài sản bị thiệt hại hay bị phá huỷ thay bằng việc trả số tiền của tổn thất hoặc có thể cộng tác với các công ty bảo hiểm khác để thực hiện những việc đó. Tuy nhiên, ABIC sẽ không buộc phải sửa chữa tài sản một cách hoàn toàn chính xác như cũ mà chỉ với một mức độ hợp lý mà hoàn cảnh thực tế cho phép và trong bất kì trường hợp nào ABIC sẽ không chi cho việc sửa chữa một số tiền lớn hơn số chi phí cần thiết để khôi phục tài sản trở lại tình trạng trước lúc xảy ra tổn thất hoặc lớn hơn số tiền bảo hiểm của tài sản đó.

Nếu ABIC lựa chọn phương án sửa chữa hay thay thế đối với tài sản bị thiệt hại thì Người được bảo hiểm, bằng chi phí của mình, phải cung cấp cho ABIC các bản vẽ, các thông số kĩ thuật, các kích thước, các số lượng và tất cả các thông tin cần thiết khác có liên quan nếu ABIC yêu cầu. Không một hành động nào do ABIC đã thực hiện hay buộc phải thực hiện với mục đích sửa chữa hay thay thế tài sản sẽ được coi như là ABIC đã lựa chọn phương án sửa chữa hay thay thế.

Trong bất kì trường hợp nào, nếu ABIC không thể thực hiện được việc thay thế hay sửa chữa tài sản được bảo hiểm do có các quy định của chính quyền địa phương hay các quy định khác về cảnh quan đường phố hay các quy định về xây dựng hay các quy định khác thì ABIC chỉ có trách nhiệm thanh toán một khoản tiền tương ứng với chi phí cần thiết phải bỏ ra để thay thế hay sửa chữa tài sản đó với giả thiết nó được sửa chữa một cách hợp pháp với điều kiện như cũ. 

I.                    Nguyên nhân bị loại trừ

1.      Thiệt hại đối với tài sản bảo hiểm được gây ra bởi

(a)   (i) Thiết kế sai hay khiếm khuyết, khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc tay nghề kém, khuyết tật vốn có, khuyết tật ẩn tỳ, hư hỏng dẫn đến hoặc đi từ địa điểm được bảo hiểm; trừ khi thiệt hại xảy ra sau đó do các nguyên nhân không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm và trong trường hợp như vậy, ABIC chỉ chịu trách nhiệm đối với phần thiệt hại kế tiếp theo đó.

(b)   (i) sụp đổ hay nứt vỡ của ngồi nhà được bảo hiểm;

(ii) ăn mòn, gỉ sét, sự khắc nhiệt hay thay đổi nhiệt độ, độ ẩm hoặc độ khô của thời tiết, mục nát, nấm mốc, hao hụt, bay hơi, mấy trọng lượng, ô nhiễm, nhiễm bẩn, thay đổi màu săc, mùi vị, chất liệu hay bề mặt sự hư hại do tác động của ánh sáng, sâu bọ, côn trùng, sây xát hoặc trầy ước;

Trừ khi tổn thất trên do nguyên nhân trực tiếp bởi thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm haowcj đối với khu vực chứa các tài sản được bảo hiểm bởi nguyên nhân không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm.

    (c) (i) trộm cắp trừ khi việc trộm cắp đó xảy ra trong căn nhà được bảo hiểm và được thực hiện bằn vũ lực để đột nhập hoặc tẩy thoát;

 (ii)  các hành động lừa dối hoặc không trung thực;

(iii) biến mất, thiếu hụt không giải thích được nguyên nhân hoặc thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê, thông tin sai lạc haowcj không đầy đủ, thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê, thông tin sai lạc hoặc không đầy đủ, thiếu hịt trong khâu cung ứng hay giao nhận nguyên vật liệu hoặc thiếu hụt do sai sót trong công việc hành chính hoặc kế toán;

(iv) rạn nứt, gãy, sụp đổ hoặc quá nhiệt của nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm (economizers), bình chứa, ống hoặc đường ống, rò rỉ tại các ống nối hoặc hư hỏng ở các mối hàn của nồi hơi;

(v) hư hỏng hoặc trục trặc về cơ hoặc điện của máy móc hoặc thiết bị;

(vi) vỡ, tràn nước, tháo nước hay rò rỉ nước từ các bề, đường ống hay các thiết bị chứa nước khoa tòa nhà hay khu cực được bảo hiểm bị bỏ trống hoặc không được sử dụng;

(d)   (i) sự sói mòn của sông, biển;

(ii) sự lún, sự dịch chuyển hay sạt lơt của đất;

(ii) sự lún xuống thông thường hoặc chìm lún của các cấu trúc xây sựng mới;

(iv) gió, mư, mưa đá, tuyets, sương mù, lũ lụt, cát hoặc bụi tác động đến tài sản có thể di dời đê rngoaif trời hay trong các tòa nhà nhưng không được che chắn hoặc tác đọng đén hàng rào vào cổng;

(v) sự động lạnh,dông cứng hoặc thoát ra ngẫu nhiên của nguyên vật liệu nấu cháy.

2. Thiệt hại gây ra phát sinh từ

(a) bất kỳ hành động cố ý hay cố tình sơ suất của người được bảo hiểm hay người đại diện của họ;

(b) ngừng công việc, chậm chễ hoặc bất kỳ tổn thất gián tiếp hoặc tổn thất có tính chất hậu quả nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.

3.  Thiệt hại trực tiếp haowcj gián tiêp shaa ra hoặc thông qua jay do hậu quả của bât kỳ sự cố nào sau đây;

(a) chiến tranh, xâm lược, các hoạt động kẻ thù nước ngoài, ngoài hành đọng thù địch hay các hoạt động tương tự chiến tranh ( bất kể có tuyên chiến hya không), nội chiến;

(b) Bình biến, rối loạn dân sự có khả năng dẫn tới cuộc bạo động quần chúng, nổi dậy quận sự, khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng hay lực lượng quân sự tiếm quyền;

(c) Khủng bố;

(d) (i) Bị tước quyền sở hữu tạm thời hay vĩnh viễn do bị tịch thu, quốc hữu hóa, trưng dụng cho quân đội hay trung thu theo lệnh của cơ quan công quyền hợp pháp;

(ii) Bị tước quyền sở hữu tạm thời hay vĩnh viễn của bất của bất kỳ ngôi nhà nào do việc chiếm hữu bất hợp pháp các tòa nhà đó cảu bất kỳ người nào;

Tuy nhiên, Abic không được miễn trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm về những thiệt hại của tài sản được bạo hiểm xảy ra trước khi có sự tước quyền sở hữu hay xảy ra trong khi tước quyền sở hữu tạm thời;

(e)   Phá hủy tài sản theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào

Trong bất kỳ trường hợp xảy ra kiện tụng hayc hành động pháp lý nào, nếu ABIC cho rằng, do có các điểu khaorn lạo trừ 3(a),3(b), 3(c) ở trên àm các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại không thuộc phạm vi bồi thường của Quy tắc bảo hiểm này thì trách nhiệm chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay thieetj hại đó được bảo hiểm thuộc về Người được bảo hiểm

4.  Thiệt hại trực tiếp hau gián tiếp gây ra hoặc phát sinh từ hoặc  do hậu quả hoặc do ảnh hưởng của

(a) nguyên liệu vũ khí hạt nhân;

(b) (i) phóng xạ ion hóa hay nhiễm bẩn phóng xạ do nhiên liệu hạt nhân hay do chất thait hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với điểm loại trừ 4(b) này từ “ đốt ch” sẽ bao gồm bất cứ quý trình tự phân hủy nào cua rphanr ứng phân hạch tách hạt nhân;

(ii) chất phóng xạ, chất nổ, hoặc cá thành phần nguy hiểm khác nhau của bất kỳ thiết bị nổ hạt nhân.

5.  Thiệt hại phát sinh từ ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn ( trừ khi đã bị lịa trừ theo cách khác) sự phá hủy hoặc thiệt hịa cho tài sản được bảo hiểm gây ra bởi.

(a) Ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn pháy sinh từ một rủi ro được HĐBH này bảo hiểm;

(b) bất kỳ rủi ro được nảo hiểm nào mà chính những rủi ro ấy lại phát sinh từ ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn. Loại trừ này cũng áp dụng cho bất kỳ trách nhiệm nào có liên quan đến việc đổ bỏ chất thải và ngueyen liệu hạt nhân

II. Tài sản bị loại trừ

(a) Tiền, séc, tem, trái phiếu, thẻ tín dụng, chứng khoán hoặc các chứng từ bảo lãnh dưới mọi hình thức, đồ trang sức, đá quí, kim loại quí, vàng vàng bạc,lông thú, các đồ vật quý hiếm hoặc các tác phẩm nghệ thuât trừ khi chúng được quy định riêng là được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm này

(b) Kính cố định.

(c) Đồ thủy tinh ( ngoài kính cố đinh) đồ sứ đồ làm bằng đất ngun, đá cẩm thahj hoặc bất kỳ đồ vật nào đẽ vỡ hoặc dễ gãy.

(d) Các thiết bị điện tử, máy tính và thiết bị xử lý dữ liệu.

Nhưng mục này sẽ không loại trừ tổn thất ( với điều kiện là những tổn thất này cũng không bị loại trừ nỏi các điều kiện khác) gây ra bởi cháy, sét đánh, nổ, máy bay rơi, nổi loạn, bãi công, công nhân bế xưởng, những người tham dự vào các cuộc gây rối lao động, những người có ác ý, va chạm với nhữn phương tiện lưu thong trên đường hay súc vật sống, động đất, bão tố, lụt, thiết bị hoặc đường ống bị vỡ, nước tràn ra ngoài, nước rò rỉ hay tràn ra từ bể chứa, thiết bị hay đường ống.

2. Hàng hóa ký ức ủy thác, tài liệu, bản thảo, sổ sách kinh doanh, hệ thống dữ liệu máy tính, vật mẫu, mẫu,khuôn mẫu, bản vẽ, bản thiết kế, thuốc nổ trừ khi được chấp nhân đặc biệt bằng sửa đổi bổ dung là được theo Quy tắc bảo hiểm này.

3. (a) Xe cơ giới có giấy phép lưu hành trên đường bộ ( bao gồm cả thiết bị, phụ tùng, phụ kiện gắn trên đó), cá xe kéo, rơ moóc, xe lửa. đầu máy xe lửa hoặc các phương tiện lăn trên đường ray, tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ  và các phương tiện tương tự;

(b) Tài sản đang trong quá trình vận chuyển ngoài phạm vi các khu vực được bảo hiểm như quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng;

(c)  Tài sản hoặc cấu trúc đang trong quý trình phá dỡ, xây dựn ha lắp đặt các nguyên vật liệu hay những thứ cần thiết khác cần được cung ứng liên quan đến quá trình đó;

(d) Đất đai ( bao gồm lớp đất trên bề mặt, nền đường, hệ thống thoát nước, cống rãnh), đường rành cho xe chạy, vỉa hè, đường bộ, đường băng, đường sắt, đập, hồ chứa nước, kênh đào,giếng, đường ống, đường hầm, cầu, cầu cảng, bến cảng, cầu tàu, công trình khai đào mỏ, các tài sản và tài nguyên trong mỏ, ngoài khơi haowcj dưới lòng đất;

(e)  Gia súc, mùa màng, cây cối;

(f) Tài sản bị thiệt hại do hậu quả trong qusy trình chế biến, sản xuất gây ra;

(g) Máy móc, thiết bị đang được lắp đặt, di chuyển hoặc thay đổi vị trí ( kể cả được tháo dỡ và lắp đặt lại), nếu nguyên nhân của thiệt hại có thể được quy là do những hành động đó trực tiếp gây ra;

(h) Tài sản đang trong quá trình thay thế, sửa đổi, sửa chữa, chạy thử, lắp đặt hay bảo dưỡng bao gồm cả các nguyên vật liệu và những thứ cần thiết được cung ứng cho các công việc trên nếu nguên nhân của thiệt hại có thể quy là do những haotj đọng jaowcj những công việc được tiến hành đối với những tài sản đó trực tiếp gây ra trừ khi thiệt hại sảu ra tiếp theo do các nguyên nhân ngoài các nguyên nhân không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm này và trong trường hợp như vậy, ABIC chỉ chịu trách nhiệm với phần thiệt hại xảy ra tiếp theo đó;

(i) Các tài sản đã được bảo hiểm theo các HĐBH riêng

4. Thiệt hại đối với nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm, tua bin hay các máy móc thiết nị khác mà trong đó có sử dụng áp suất hoặc đối với những chất liệu bên trong chúng do chúng bị nổ hoặc vỡ.

5. Thiệt hại đối với tài sản mà tại thời điểm xảy ra thiệt hại tà sản này được bảo hiểm hay đáng lẽ phải được bảo hiểm bởi bất kỳ HĐBH hàng hải nào trừ phần thiệt hại vượt qus số tiền có thể bồi thường theo HĐBH hàng hải đó nếu không có HĐBH này

6, Dữ liệu điên tử.

-          Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;

-          Xác định nguyên nhân tổn thất của cơ quan có thầm quyền

-          Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-          Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.
 Quy tắc Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản được ban hành theo Quyết định số 2343/2014/QĐ-ABIC-TSKT ngày 05/09/2014 của Tổng Giám đốc ABIC
Mua bảo hiểm
1900 9066