Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Trâu bò


1. Tên sản phẩm: Bảo hiểm trâu và bò.
2. Đặc tính sản phẩm:
- Đơn vị cung cấp bảo hiểm: Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC).
- Đối tượng bảo hiểm: Bảo hiểm cho vật nuôi khỏe mạnh, đã được tiêm phòng các bệnh được bảo hiểm, có gắn thẻ tai và không chăn nuôi ở trong khu vực đang có dịch bệnh.
- Quy tắc bảo hiểm: Quy tắc bảo hiểm trâu, bò ban hành kèm theo Quyết định số 6100/2020/QĐ-ABIC-TSKT ngày 23/12/2020. Nội dung chi tiết của Quy tắc bảo hiểm được đăng tải tại website: abic.com.vn
- Phạm vi bảo hiểm: Khi trâu, bò được bảo hiểm bị chết do rủi ro được bảo hiểm (Rủi ro thiên tai, các bệnh được bảo hiểm: lở mồm long móng, tụ huyết trùng; chết trong quá trình đẻ và chết do tai nạn), ABIC có trách nhiệm chi trả bồi thường cho các hộ chăn nuôi trâu, bò tham gia bảo hiểm hoặc thay mặt các hộ chăn nuôi trâu, bò (có vay vốn Agribank) trả nợ khoản vay cho Agribank theo đúng hợp đồng bảo hiểm đã ký.
- Số tiền bảo hiểm:
· Bò sữa: 40.000.000 VNĐ/con;
· Bò thịt, bò giống, trâu thịt, trâu giống:15.000.000 VNĐ/con;
- Phí bảo hiểm: Tỷ lệ phí tương ứng với phạm vi bảo hiểm khách hàng lựa chọn. Khi khách hàng tham gia đầy đủ các phạm vi được bảo hiểm phí bảo hiểm giao động từ 2% đến 2.5% trên số tiền bảo hiểm.
- Thủ tục yêu cầu giải quyết bồi thường: 
· Giấy yêu cầu bồi thường;
· Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm (bản sao);
· Giấy xác nhận vật nuôi bị chết kèm ảnh chụp;
· Giấy chứng nhận tiêm phòng còn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận tiêm phòng lần gần nhất phù hợp theo kế hoạch tiêm phòng của cơ quan Thú y nếu vật nuôi chết do Bệnh lở mồm long móng hoặc tụ huyết trùng;
· Các tài liệu theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo yêu cầu hợp lý của ABIC.
3. Đối tượng khách hàng: Khách hàng là các hộ nông dân và trang trại chăn nuôi vật nuôi.
4. Mức độ tin học hoá: Thực hiện cấp bảo hiểm cho khách hàng, sau đó nhập dữ liệu và theo dõi trên phần mềm Bancassurance của ABIC.
5. Kênh phân phối: Thông qua hệ thống các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Agribank.
6. Văn bản hướng dẫn: Văn bản số 7031/NHNo-NCPT ngày 28/09/2016; quyết định số 6100/2020/QĐ-ABIC-TSKT ngày 23/12/2020.