Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Trâu bò

Sản phẩm bảo hiểm trâu bò là sản pẩm bảo hiểm cho trâu bò  được chăn nuôi theo mô hình công nghiệp ( hình thức chăn nuôi trang trại ), có quy trình theo dõi và tham gia bảo hiểm cho toàn bộ trâu, bò.
Là trâu, bò thỏa mã các điều kiện sau 
Về độ tuổi 
- Bò sữa, bò giống 01 năm tuổi đến 08 năm tuổi
Trâu thịt, bò thị  01 năm tuổi đến 04 năm tuổi
Trâu, bò trong tình trạng khỏe mạnh, không có bấy kỳ tổn thương, ốm đau, bệnh tật hoặc tàn tật thân thể nào, Trâu bò không được chăn nuôi trong khu đang có bệnh dịch.
Phải được tiêm phòng vắc xin đầy đủ vwpos các bệnh được bảo hiểm theo đúng quy định và kế hoặc tiêm phòng của cơ quan có thẩm quyền,
- Trâu, bò được nhận dạng bằng ảnh chụp và thẻ tai ( 01 ảnh thể hiện trâu, bò cùng bị trí gắn thẻ tai )
Điều kiện nhận dạng ảnh chụp có thể được miễn trong ttruowngf hợp : Người được bảo hiểm chăn nuôi theo mô hình công nghiệp( hình thức chăn nuôi trang trại). có quy trình theo dõi cà tham gia bảo hiểm cho toàn bộ trâu bò

Người được bảo hiểm sẽ được bồi thường trong trường hợp trâu, bò bị chết do một hoặc nhiều nguyên nhân trục tiếp gây ra:
1. Phạm vi bảo hiểm chính : 
- Cháy nổ, sét đánh.
- Bão, lũ, lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại, sương giá, lốc xoáy.
2. Phạm vi bảo hiểm tùy chọn
- Bệnh lở mồm long móng, bệnh tụ huyết trùng
- Chết trong quá trình sinh đẻ
- Chết do tai nạn 
Khách hàng phải tham gia bảo hiểm phạm vi chính mới được tham gia bảo hiểm tùy chọn

Đang cập nhật
Đang cập nhật
Thông báo tổn thất ( Mẫu BTVN)
Ảnh trâu / bò bị tổn thất ( tối thiểu 2 ảnh chụp trau, bò bị chết tại hiện trường, bao gồm 01 ảnh chụp thực hiện có thể hiện đang đeo thẻ tại và 01 ảnh chụp thân trâu, bò) để đối chiếu với giấy yêu cầu bảo hiểm. Hình ảnh trâu, bò bị chết đang đeo thẻ tai được miễn trong trường hợp trâu, bò bị mất tích không tìm thấy xác doa nguyên nhân lũ lụt, nổ, sét đánh.
Thu thập vật chứng và biên bản ghi nhận ý kiến các cnhaan chứng nếu thấy cần thiết.
Biển bản giám định hiện trường ( Mẫu BTNM.03) có đầy đủ chữ ký các bên .
Trường hợp đối tượng bảo hiểm bị chết, hồ sơ bồi thường bao gồm;
Giấy yêu cầu bồi thường ( Mẫu BTVN.04)
Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm kèm phụ lục của hợp đồng bảo hiểm ( bản sao) 
Giấy xác nhận trâu/ bò bị chết có xác nhận của cơ quan THú y về nguyên nhân chết ( kèm ảnh chụp minh chứng) đối với trường hợp chết do bệnh và trong quá trình sinh đẻ ( Mẫu BTVN.05);
Giấy xác nhạn về thơid tiết của Trung tâ khí tượng thủy văn đối với trường hợp chết do thiên tai;
Giấy xác nhận tổ trưởng thôn/ bản/ khu dân cư cùng với xác nhận của Chính quyền địa phương kèm theo tối thiểu 02 ảnh chụp trâu/ bò bị chết tại hiện trường, bao gồ 01 ảnh chụp trực diện và thẻ đeo tai ( nếu có ) và 01 ảnh chụp thân ( mẫu BTVN.06)
Giấy chứng nhận tiêm phòng còn hiệu lực hoặc Giất chứng nhận tiêm phòng lần nhất nhất của cơ quan Thú Y bản sao

Căn cứ theo quy tắc bảo hiểm trâu, bò ban hành kèm theo Quyết định số 01452/QĐ-ABIC-QLNV


Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn