Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm trách nhiệm bồi hoàn giải thưởng (Hole in One)

·        Đối tượng bảo hiểm: Giá trị giải thưởng Hole in one trong giải thi đấu golf.

·        Phạm vibảo hiểm: ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm giá trị của giải thưởng Hole in one với điều kiện:

+       Người chơi không vi phạm điều lệ giải

+       Người chơi chỉ được đánh 1 lần vào lỗ, khôngđược đánh thử

+       Người chơi không phải là golf thủ chuyên nghiệp và nằm trong danh sách đã thông báo trước cho ABIC.

+       Lỗ golf nằm trong trạng thái bình thường, lỗ golf trao thưởng Hole in One phải xác định trước và không được thay đổi.

·        Số tiền bảo hiểm: theo thỏa thuận giữa ABIC và Người được bảo hiểm, tối đa bằng giá trị giải thưởng Hole in One mà Người được bảo hiểm đã công bố hoặc xác định trong điều lệ giải.