Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

ABIC sẽ bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại đối với ngôi nhà và tài sản bên trong phát sinh do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm.

Ngôi nhà và tài sản bên trong Ngôi nhà 

1.   Hạn mức trách nhiệm: ABIC nhận bảo hiểm cho ngôi nhà tối thiểu từ 100.000.000 VNĐ và tài sản bên trong nhà tối thiểu từ 30.000.000 VNĐ trở lên.

2.   Mức khấu trừ:

-     5,000,000 VNĐ / vụ đối với tổn thất của Ngôi nhà;  

-     3,000,000 VNĐ / vụ đối với tổn thất của Tài sản bên trong Ngôi nhà; 

3.   Phí bảo hiểm: Đối với ngôi nhà từ 0.05%/năm* Hạn mức trách nhiệm; đối với tài sản bên trong nhà từ 0.06%/năm* Hạn mức trách nhiệm.


-     Rủi ro cơ bản: Cháy, nổ, sét đánh

-     Mở rộng 1:

Giông, bão, lũ lụt (bao gồm nước biển tràn);

Vỡ tràn nước từ các bể chứa nước và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước;

Va chạm với ngôi nhà

+ Trộm cướp

-     Mở rộng 2:

Chi phí dọn dẹp hiện trường: trách nhiệm tối đa 5% Giới hạn trách nhiệm cao nhất;

+ Chi phí chữa cháy: trách nhiệm tối đa 5% Giới hạn trách nhiệm cao nhất;

+ Thuê nhà sau khi tổn thất: chi trả theo thực tế tối đa 5.000.000 VND/tháng và tối đa 03 tháng trong suốt thời hạn bảo hiểm.

-     Mở rộng 3: Đất lụt, đất lở và đá lở hay các di chuyển khác của đất (Không bao gồm động đất)

Bồi thường cho NĐBH khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm.

-     Những thiệt hại gây ra bởi gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân.

-     Những thiệt hại (trực tiếp hoặc gián tiếp) do:

ü Nguyên liệu vũ khí hạt nhân;

ü Sử dụng cố ý hoặc không cố ý tên lửa và/hoặc bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào;

ü Phóng xạ ion hoá hay nhiễm phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hoặc từ chất thải hạt nhân do đốt cháy nguyên liệu hạt nhân.

-     Ô nhiễm, nhiễm bẩn

-     Chiến tranh, khủng bố.

-     Tổn thất đối với chính thiết bị điện bị chạy quá tải, đoản mạch, hồ quang điện hay rò rỉ do bất kỳ nguyên nhân nào (kể cả sét).

-     Bất kỳ tổn thất mang tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào trừ Chi phí thuê nhà sau tổn thất mà NĐBH tham gia điều khoản Mở rộng 2.

-     Tổn thất đối với Ngôi nhà được bảo hiểm bị bỏ trống, không có người cư trú hoặc không có người sử dụng liên tục từ 60 ngày trở lên tính từ thời điểm trước khi xảy ra tổn thất

-     Bất kỳ hành động gian lận, cố ý hay có sự cố ý bất cẩn nào hoặc sự đồng lõa của NĐBH hoặc Người đại diện NĐBH  hoặc các thành viên trong gia đình NĐBH đang sinh sống trong Ngôi nhà được bảo hiểm.

-     Giấy chứng nhận BH;

-     Giấy thông báo tổn thất và yêu cầu bồi thường theo mẫu của ABIC;

-     Hồ sơ tài liệu chứng minh tổn thất:

ü Tài liệu ban đầu của đối tượng tham gia bảo hiểm,

ü Hồ sơ chứng minh nguyên nhân tổn thất;

ü Hồ sơ khắc phục tổn thất;

-     Thông tin chi tiết về tất cả các hợp đồng bảo hiểm khác, nếu có.

05658/QĐ-ABIC-TSKT  ngày 10/10/2022