ABIC - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Tiền

Sản phẩm bảo hiểm tiền là sản phẩm ảo hiểm cho tiền tại kho quỹ hay giấy tờ có giá,…
Tiền mặt, ngân phiếu, các loại tiền tệ, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, các loại tem thư hiện hành, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, tem thu nhập, công trái, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, tem và phiếu miễn thuế hoặc các chứng từ đền bù hoặc các công cụ có thể đổi thành tiền thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc thuộc quyền trông coi, quản lý của Người được bảo hiểm.
 Bảo hiểm cho tiền tại kho, quỹ thuộc cơ sở kinh doanh, tiền đang trên đường vận chuyển, tiền trong máy ATM bị tổn thất, thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi các nguyên nhân không bị loại trừ và Chi phí sửa chữa hoặc thay thế Két sắt hoặc Phòng bọc sắt
Đang cập nhật
Một số loại trừ bảo hiểm chính:
Tổn thất đối với phương tiện vận chuyển của các công ty vận chuyển tiền chuyên nghiệp;
Biển thủ, cất giấu, chuyển đổi, không trung thành, hay hành động gian dối hay không trung thực, cố ý của Người được bảo hiểm;
Mất mát không có nguyên nhân, thiếu hụt do lỗi hành chính hay kế toán;
Trộm thông thường, trộm cắp vặt, trộm bằng lường gạt và tất cả các loại trộm cắp không liên quan trực tiếp đến đe doạ bằng vũ lực đối với người hay vật thể;
Tổn thất hậu quả, tổn thất hay thiếu hụt do mất giá hay biến động tiền tệ;
Tổn thất do việc xe không có người trông coi;
Tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại do hao mòn, rách nát, sâu mọt mối, hay các côn trùng khác;
Thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc chậm trễ, do hải quan hay các cơ quan chính quyền, sung công hay cầm giữ;
Tổn thất do chiến tranh, nội chiến chiến, khủng bố, gây ra bởi các phóng xạ ion hay nhiễm bẩn phóng xạ do nhiên liệu hạt nhân hay do bất kỳ chất thải hạt nhân nào do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân, nguyên liệu vũ khí hạt nhân.
- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất bảo hiểm tiền, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Quy tắc Bảo hiểm tiền được ban hành kèm theo Quyết định 183/2007/QĐ-ABIC-TSKT ngày 20/08/2007 Tổng Giám đốc ABIC.