Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Tiền

  • Đối tượng bảo hiểm: Tiền mặt, ngân phiếu, các loại tiền tệ, giấy tờ có giá, séc, phiếu chuyển tiền, các loại tem thư hiện hành, thẻ tín dụng, hóa đơn bán hàng, tem thu nhập, công trái, hối phiếu, giấy hẹn trả tiền, tem và phiếu miễn thuế hoặc các chứng từ đền bù hoặc các công cụ có thể đổi thành tiền thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm hoặc thuộc quyền trông coi, quản lý của Người được bảo hiểm.
  • Phạm vi bảo hiểm: bảo hiểm cho tiền tại cơ sở kinh doanh, đang trên đường vận chuyển, trong máy ATM bị tổn thất, thiệt hại hoặc mất mát gây ra bởi các nguyên nhân không bị loại trừ.
  • Các nguyên nhân bị loại trừ:

+       Phươngtiện vận chuyển của các công ty vận chuyển tiền chuyên nghiệp;

+       Biểnthủ, cất giấu, chuyển đổi, không trung thành, hay hành động gian dối hay khôngtrung thực của Người được bảo hiểm hay các bên có quyền lợi, nhân viên hay đạilý, hay các bên khác của Người được bảo hiểm;

+       Hànhđộng cố tình hay cố tình bất cẩn của Người được bảo hiểm;

+       Mất mátkhông có nguyên nhân, biến mất, mất mát hoặc thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê,thiếu hụt do lỗi hành chính hay kế toán, hay chểnh mảng, hoạt động không chínhxác;

+       Trộmthông thường, trộm cắp vặt, trộm bằng lường gạt và tất cả các loại trộm cắpkhông liên quan trực tiếp đến đe doạ bằng vũ lực đối với người hay vật thể;

+       Tổn thấthậu quả, tổn thất hay thiếu hụt do mất giá hay biến động tiền tệ;

+       Tổn thấtdo việc xe không có người trông coi;

+       Khiếunại về trách nhiệm, thương tật thân thể hay thiệt hại đối với phương tiệnchuyên chở;

+       Tổnthất, phá huỷ hay thiệt hại do hao mòn, rách nát, sâu mọt mối, hay các côntrùng khác;

+       Tổnthất, phá huỷ hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ việc chậmtrễ, do hải quan hay các cơ quan chính quyền, sung công hay cầm giữ;

+       Tổnthất, phá huỷ hay thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do chiến tranh, nội chiếnchiến, các hoạt động có tính chất chiến tranh (dù cho có tuyên chiến haykhông);

+       Tổnthất, phá huỷ hay thiệt hại trực tiếp hoặc giá tiếp bị gây ra bởi khủng bố;

+       Tổnthất, phá huỷ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các phóng xạ ion hay nhiễmbẩn phóng xạ do nhiên liệu hạt nhân hay do bất kỳ chất thải hạt nhân nào do đốtcháy nhiên liệu hạt nhân, nguyên liệu vũ khí hạt nhân.

  • Số tiền bảo hiểm: được căn cứ theo số liệu thực tế của số tiền cất trữ tối đa tại kho quỹ, số tiền trên mỗi chuyến vận chuyển tiền.