Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm thiết bị điện tử

·  Đối tượng bảo hiểm: các loại máy móc thiết bị điện tử dùng trong các lĩnh vực như: phát thanh, truyền hình, viễn thông, Y tế, Tin học, Điện ảnh, hàng hải, hàng không…

·  Phạm vi bảo hiểm:

-         Phần tổn thất vật chất của thiết bị: Bảo hiểm cho tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước do bất cứ nguyên nhân nào ngoài những nguyên nhân loại trừ như tác động liên tục của quá trình hoạt động, trộm cắp, sai sót, khuyết tật trong quá trình hoạt động hoặc đang được tháo dỡ để lau chùi, bảo dưỡng, đại tu, được dichuyển trong phạm vi được bảo hiểm, được lắp ráp trở lại.

-         Phương tiện lưu trữ dữ liệu ngoại vi: ABIC sẽ bồi thường những tổn thất vật chất của các phương tiện lưu trữ giữ liệu bên ngoài do các nguyên nhân được bảo hiểm trong phần I nhưng loại trừ các chi phí phát sinh do lập chương trình sai, mất thông tin, tác động của từ trường, các tổn thất có tính chất hậu quả

-         Chi phí gia tăng:  ABIC sẽ bồi thường các chi phí tăng thêm để sử dụng các thiết bị hệ thống dữ liệu ngoại vị (EDP) khác thay thế cho thiết bị EDP bị tổn thất do các rủi ro được bảo hiểm trong phần I nhằm tránh bị gián đoạn toàn bộ hay bộ phận.

·  Số tiền bảo hiểm: được tính theo giá trị thiết bị thay thế mới có cùng tính năng, công suất và chủng loại bao gồm cả cước phí vận chuyển, thuế, các chi phí về hải quan và chi phí cho việc lắp đặt.