Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm nồi hơi

Sản phẩm bảo hiểm nồi hơi là sản phầm dành cho các doanh nghiệp phòng tránh những rủi ro xảy ra trong quá trình sử dụng nồi hơi, bình áp lực cho công ty, xí nghiệp, sản xuất.
- Nồi hơi, các thiết bị sử dụng áp suất trong sản xuất công nghiệp do nổ hoặc sập đổ  
- Trách nhiệm của NĐBH trong quá trình sử dụng các thiết bị trên gây ra tổn thất cho người/tài sản của bên thứ ba
1. "Nồi hơi" được hiểu là bất kỳ một thùng kín được đốt nóng hay một hệ thống thùng kín được nối với nhau bằng ống dẫn, trong đó hơi được sinh ra dưới áp suất. Khi được sử dụng trong Quy tắc bảo hiểm này, thuật ngữ "Nồi hơi" bao gồm cả chi tiết ghép nối, các thiết bị chịu nhiệt cao và thiết bị tiết kiệm nhiệt đồng bộ lắp sẵn của Nồi hơi nhưng không bao gồm hơi hay đường ống cấp nước hay các bộ phận tiết kiệm nhiệt riêng rẽ. (Nổ các hạng mục trên chỉ có thể được bảo hiểm bằng Quy tắc bảo hiểm này nếu các hạng mục đó được kê khai cụ thể trong GCNBH/ HĐBH).
2. "Bình chịu áp lực" được hiểu là thùng kín không được đốt nóng và chịu được áp lực của hơi nước hay áp suất không khí.
3. "Nổ" được hiểu là sự xé rách hay phá vỡ mạnh và bất ngờ cấu trúc của Nồi hơi hoặc bình chịu áp lực hoặc bất kỳ bộ phận hay những bộ phận của Nồi hơi hoặc bình chịu áp lực, do áp lực từ bên trong của hơi nước, không khí hay chất lỏng, gây ra sự dịch chuyển của các kết cấu của nó kèm theo sự phụt ra mạnh mẽ của các chất chứa bên trong.
“Nổ ống hơi khí”: Nổ trong trường hợp này cũng có nghĩa là bất kỳ Thiệt hại nào đối với cấu trúc của nồi hơi do sức công phá của sự bùng cháy hay nổ bất ngờ và không lường trước được của buồng đốt hoặc khí đốt.
4. "Sập đổ" được hiểu là sự biến dạng đột ngột và nguy cấp của bất kỳ bộ phận nào của Nồi hơi hay bình chịu áp lực, gây bởi ứng suất từ bên ngoài của hơi hay áp suất của dung dịch, dù có hay không kèm theo sự bể vỡ hay đứt gãy; điều này không có nghĩa là sự biến dạng tiến triển dần dần bởi bất kỳ nguyên nhân nào.
Quy tắc bảo hiểm này hoặc các văn bản sửa đổi bổ sung sau này (nếu có), ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:
1. Thiệt hại (không phải do cháy) của bất kỳ nồi hơi hay bình chịu áp lực nào được ghi trong GCNBH/ HĐBH và các tài sản khác của Người được bảo hiểm;
2. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo luật định đối với Thiệt hại cho tài sản không thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm;
3. Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo luật định đối với thương tật (dù tử vong hay không) cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm,
 mà nguyên nhân là do và chỉ do Nổ hay Sập đổ theo như định nghĩa dưới đây trong quá trình hoạt động bình thường của bất kỳ nồi hơi hay bình chịu áp lực nào được nêu trong GCNBH/ HĐBH.
Quy định rằng, trách nhiệm của ABIC liên quan tới mỗi nồi hơi hay bình chịu áp lực nào trong mỗi năm bảo hiểm cũng không vượt quá số tiền bảo hiểm tương ứng với hạng mục đó được nêu trong GCNBH/ HĐBH và trường hợp có Thiệt hại đối với các tài sản khác của Người được bảo hiểm và/hoặc trách nhiệm đối với bên thứ ba thì hạn mức bồi thường cũng không vượt quá giới hạn trách nhiệm được ghi trong GCNBH/ HĐBH;
Cũng Quy định rằng, trong trường hợp có bất kỳ khiếu nại nào đối với Người được bảo hiểm về các Thiệt hại nói trên, ABIC sẽ trả thêm các khoản chi phí tố tụng mà Người được bảo hiểm phải trả hay các chi phí phải trả khác có liên quan, với sự chấp nhận bằng văn bản của ABIC.
ABIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
1. Thiệt hại do hao mòn hay khuyết tật của nguyên vật liệu chế tạo nồi hơi hay bình chịu áp lực, do rò rỉ, ăn mòn hay do tác động của nhiên liệu hay nói cách khác là sự tạo rãnh hay nứt bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình chịu áp lực, sự mục ruỗng tự nhiên, sự phát triển của các vết nứt, phồng rộp, dãn mỏng kim loại hay vết nứt khác, hay sự nứt gãy, hỏng các mối nối, hay sự phồng rộp lên và biến dạng của ống dẫn do bị quá nhiệt (trừ trường hợp các hư hỏng, nứt, gãy, phồng rộp là hậu quả của nổ hay sập đổ), hay nứt bề mặt bị đốt nóng của nồi hơi hoặc thành của bình chịu áp lực được chế tạo từ gang;
2. Hư hỏng của các đoạn ống riêng lẻ trong nồi hơi như các ống nước, đầu máy hơi nước, các giàn ống hay các loại ống đa năng khác, trong thiết bị chịu nhiệt cao hay trong những bộ tiết kiệm nhiệt (trừ các Thiệt hại là hậu quả của nổ hay sập đổ);
3. Thiệt hại do cháy, phát sinh do hậu quả của nổ hay sập đổ hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của Người được bảo hiểm hay dưới quyền quản lý của họ như ký gửi, trông coi hộ mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm đối với các tài sản đó, hoặc Thiệt hại đối với máy móc thiết bị do bất kỳ nguyên nhân nào khác;
4. Thiệt hại và/hoặc trách nhiệm phát sinh bởi hành động cố tình hay cố ý làm sai của Người được bảo hiểm;
5. Tổn thất do ngừng trệ công việc;
6. Tổn thất hoặc Thiệt hại mà kể từ lúc bắt đầu cho đến khi lan rộng là do trực tiếp hoặc gián tiếp trong phạm vi hẹp hoặc rộng, xảy ra hoặc chịu tác động bởi bất kỳ một trong các nguyên nhân được nêu cụ thể dưới đây:
a. Bão tố, cuồng phong, núi lửa, động đất và các tác động khác của thiên nhiên;
b. Tổn thất hoặc Thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra hay phát sinh từ chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, sa thải, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng quân sự  tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch thu, tịch biên, trưng dụng hay phá hủy tài sản theo lệnh của chính quyền hợp pháp hay chính quyền đang tồn tại trong thực tế hoặc theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào, phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
c. Bất kỳ sự chạy thử nào với áp suất vượt quá áp suất cao nhất cho phép của cơ quan kiểm định có thẩm quyền.
- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn