Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro Xây dựng/ Lắp đặt

Sản phẩm bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng lắp đặt là sản phẩm cho các công trình xây dựng tòa nhàm nhà máy, dự án nghỉ dưỡng, xây dựng cầu đường,… gồm các rủi ro bên ngoài tác động vào như cháy nổ, thiên tai,…

-          Các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc

-          Nhà xưởng, kho tàng

-          Các công trình thuỷ lợi như: kênh dẫn, kè chắn, hồ chứa nước...

-          Các công trình xây dựng dân dụng: cầu cống, đường sá, cầu cảng, san lấp mặt bằng cho các khu công nghiệp, đô thị mới...

-          Các nhà máy xi măng, thủy điện, nhiệt điện...

-          Các công trình xây dựng/ lắp đặt khác

-          Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình xây lắp công trình.

Bảo hiểm cho mọi thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ và không lường trước được gây ra bởi những rủi ro không bị loại trừ. Phạm vi bảo hiểm gồm 02 phần:

Phần I: Tổn thất vật chất của công trình: bảo hiểm cho mọi thiệt hại hoặc tổn thất bất ngờ, không lường trước được và không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm. Một số rủi ro chính được bảo hiểm:

+ Động đất, sóng thần, gió xoáy, lốc

+ Mưa lớn, lũ, ngập lụt

+ Sét đánh, cháy do sét, do hoạt động của núi lửa

+ Đất đá lún, sạt lở

+ Rủi ro gây ra bởi con người trên công trường: thiếu kinh nghiệm, bất cẩn; trộm cắp, hành động ác ý, phá hoại.

Phần II: Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ 3 gồm những trách nhiệm dân sự phát sinh theo luật định của Người được bảo hiểm đối với các thiệt hại mà Người được bảo hiểm gây ra cho bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến công trình xây dựng được bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn bảo hiểm.

a)         Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được – là chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất trừ đi phần thu hồi

b)         Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ - là trị giá thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra sự cố trừ đi phần trị giá thu hồi.

ABIC sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra hay làm trầm trọng thêm bởi:

a)             chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de facto) hoặc theo lệnh của bất cứ tổ chức chính quyền nào;

b)             phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;

c)             hành động cố ý hay cố tình sơ suất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

d)             ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần.

Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà Người được bảo hiểm cho là có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm

-          Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;

-          Giấy chứng nhận bảo hiểm;

-          Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn