Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm mọi rủi ro Xây dựng/ Lắp đặt

  Đối tượng bảo hiểm:

+     Các công trình xây dựng nhà ở, chung cư, khách sạn, trường học, bệnh viện, trụ sở làm việc;

+     Nhà xưởng, kho tàng;

+     Các công trình thuỷ lợi như: kênh dẫn, kè chắn,hồ chứa nước...;

+     Các công trình xây dựng dân dụng: cầu cống,đường sá, cầu cảng, san lấp mặt bằng cho các khu công nghiệp, đô thị mới...;

+     Các nhà máy xi măng, thủy điện, nhiệt điện...;

+     Các công trình xây dựng lắp đặt khác;

+     Trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba trong quá trình xây lắp công trình.