ABIC - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu

Bảo hiểm cho những trang thiết bị máy móc phục vụ cho quá trình lắp đặt, xây dựng với những rủi ro bất ngờ xảy ra đối với máy móc thiết bị do những tác động trực tiếp từ bên ngoài không bị loại trừ trong quy tắc bảo hiểm.
Máy móc, trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng, lắp đặt như: máy xúc, máy ủi, máy lu, máy trộn bê tông, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc, máy đầm…
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với máy móc thiết bị được bảo hiểm do những tác nhân trực tiếp từ bên ngoài không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm như: Hỏa hoạn, thiên tai, lật, đổ, đâm va…
Khi có tổn thất hay thiệt hại xảy ra thì cơ sở giải quyết khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này như sau: 
a.  Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra thiệt hại mà có thể sửa chữa được, ABIC sẽ chỉ bồi thường những chi phí cần thiết để khôi phục lại máy móc thiết bị bịthiệt hại trở lại trạng thái hoạt động ban đầu như trước khi xảy ra tổn thất cộng thêm những chi phí đã bỏ ra cho việc tháo dỡ và lắp ráp lại nhằm phục vụ cho việc sửa chữa cũng như cước phí vận chuyển thông thường nhằm đưa các hạng mục đó đến xưởng sửa chữa và từ nơi sửa chữa trở về, kể cả các khoản thuế, chi phí hải quan và các chi phí khác (nếu có), với điều kiện là các khoản chi phí đó đã được bao gồm trong số tiền bảo hiểm. Nếu việc sửa chữa được tiến hành tại xưởng của Người được bảo hiểm, ABIC sẽ thanh toán các chi phí về nguyên vật liệu và tiền công đã bỏ ra để tiến hành sửa chữa cộng thêm một tỷ lệ hợp lý để trang trải cho chi phí quản lý chung. 
Không giảm trừ giá trị khấu hao đối với các bộ phận được thay thế nhưng sẽ giảm trừ trị giá thu hồi của các hạng mục đó. 
Nếu chi phí sửa chữa như đề cập ở trên ngang bằng hoặc vượt quá trị giá thực tếngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bịđược bảo hiểm thì máy móc bị tổn thất đó sẽđược coi như bị phá huỷ hoàn toàn và việc giải quyết bồi thường sẽđược áp dụng như quy định ở mục (b) dưới đây. 
b. Trong trường hợp một máy móc thiết bị xảy ra tổn thất toàn bộ, ABIC sẽ bồi thường giá trị thực tế ngay trước thời điểm xảy ra tổn thất của máy móc thiết bịđó, bao gồm cả cước phí vận chuyển thông thường, chi phí lắp ráp, thuế và các chi phí hải quan (nếu có), với điều kiện các chi phí này đã bao gồm trong số tiền bảo hiểm, giá trị thực tế này sẽđược tính toán bằng cách lấy giá trị thay thế mới của máy móc thiết bịđó trừđi khấu hao thích hợp. Giá trị thu hồi của hạng mục đó cũng sẽđược giảm trừ khi tính toán số tiền bồi thường

ABIC sẽ không chịu trách nhiệm đối với 
a. mức khấu trừ qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố. Tuy nhiên nếu trong một sự cố có hai hạng mục trở lên bị tổn thất hay thiệt hại thì Người được bảo hiểm chỉ chịu mức khấu trừ cao nhất trong số các mức khấu trừ áp dụng cho các hạng   mục bị thiệt hại đó; 
b.các tổn thất hay thiệt hại do hư hỏng về điện hoặc cơ học, hỏng hóc, đổ vỡ hoặc trục trặc cơ khí, do chất lỏng làm mát hoặc dung dịch khác bị hoá đông, hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm mát, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hư hỏng hoặc trục trặc cơ khí nêu trên mà có tai nạn xảy ra gây ra thiệt hại bên ngoài thì các thiệt hại hậu quả ấy sẽ được bồi thường; 
c.tổn thất hay thiệt hại của các bộ phận có thể thay thế được và các bộ phận gá lắp như mũi khoan, khoan, dao hoặc các dụng cụ cắt gọt khác, lưỡi cắt, lưỡi cưa, khuôn rập, khuôn đúc, khuôn mẫu, các bề mặt tán và nghiền, lưới chắn và lưới sàng, dây, đai, xích, kích nâng, băng chuyền, bình điện, săm lốp xe, dây điện và cáp nối, các ống co dãn được, các khớp nối và bao bì được thay thế thường xuyên; 
d.tổn thất hay thiệt hại do nổ nồi hơi hoặc bình áp suất do áp lực của hơi nước hay áp suất chất lỏng bên trong hoặc nổ động cơ đốt trong; 
e.tổn thất hay thiệt hại của các xe cộ được thiết kế và được cấp phép lưu hành trên đường công cộng, trừ khi các phương tiện này chỉ hoạt động trên công trường thi công; 
f.tổn thất hay thiệt hại cho tàu thuỷ và các phương tiện thuỷ khác; 
g.tổn thất hay thiệt hại do chìm một phần hay toàn bộ trong thủy triều; 
h.tổn thất hay thiệt hại trong khi vận chuyển trên đường trừ khi có thỏa thuận khác bằng điều khoản bổ sung; 
i.tổn thất hay thiệt hại là hậu quả trực tiếp của các tác động liên tục trong quá trình hoạt động (ví dụ như hao mòn, ăn mòn, gặm mòn, sét gỉ, giảm giá trị hay hư hỏng do ít sử dụng và diễn ra trong điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường); 
j.tổn thất hay thiệt hại xảy ra trong khi máy móc thiết bịđược bảo hiểm đang chạy thử hoặc được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào hay với bất kỳ mục đích gì khác với chức năng đã được thiết kế; 
k.tổn thất hay thiệt hại đối với thiết bị hay máy móc hoạt động dưới lòng đất trừ  khi có thỏa thuận khác bằng điều khoản bổ sung; 
l.tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm bởi chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch đại diện hay có liên quan đến các tổ chức chính trị, tịch biên, tịch thu hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay chính phủ thực tế tồn tại (de jure or de factor) hoặc theo lệnh của bất kỳ tổ chức chính quyền nào; tổn thất, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm rọng thêm do phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hoặc nhiễm phóng xạ; 
n. tổn thất hay thiệt hại do bất kỳ lỗi hay khuyết tật nào đã có vào thời điểm Đơn bảo hiểm này bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm hay đại diện của họ đã biết cho dù ABIC có biết các lỗi hay khuyết tật đó hay không; 
o.tổn thất hay thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, hay phát sinh từ, hay bị trầm trọng thêm do hành động cố ý hay cố ý bất cẩn của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ; 
p.tổn thất hay thiệt hại mà nhà sản xuất hay nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm theo luật pháp hay theo hợp đồng; 
q.tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào; 
r.tổn thất hay thiệt hại chỉđược phát hiện vào thời điểm kiểm kê hay trong quá trình làm dịch vụ bảo trì định kỳ; 
s.mất cắp bộ phận của máy móc, thiết bị; 
Trong các trường hợp có bất cứ hành động, kiện tụng hay kiện cáo mà ABIC cho rằng những tổn thất, phá hủy hay thiệt hại nào đó là không thuộc trách nhiệm của Đơn bảo hiểm này do áp dụng các điểm loại trừ từ (l) đến (p) kể trên thì việc chứng minh rằng các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại đó phải được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này thuộc về trách nhiệm của Người được bảo hiểm. 
-Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
-Giấy chứng nhận bảo hiểm;
-Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Quy tắc Bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu được ban hành theo Quyết định số 2342/2014/QĐ- ABIC-TSKT ngày 05/09/2014 của Tổng Giám đốc ABIC.