Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu

·  Đối tượng bảo hiểm: Máy móc,trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng, lắt đặt như: máy xúc, máy ủi, máy lu, máy trộn bê tông, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc,máy đầm…