Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Máy móc thiết bị chủ thầu

·  Đối tượng bảo hiểm: Máy móc,trang thiết bị phục vụ cho quá trình xây dựng, lắt đặt như: máy xúc, máy ủi, máy lu, máy trộn bê tông, cần cẩu, thiết bị cần trục, thiết bị nâng, máy đóng cọc,máy đầm…

·  Phạm vi bảo hiểm: Bồi thường cho tổn thất thực tế của máy móc thiết bị được bảo hiểm đang hoạt động trong phạm vi công trường xây dựng khi xảy ra các rủi ro sau:

+       Rủi ro từ thiên nhiên: lũ lụt, mưa bão, gió lốc,sóng thần, sét đánh, lún, sụt lở, động đất, núi lửa phun ;

+       Rủi ro từ hoạt động của con người (trên côngtrường): cháy, nổ, thiếu kinh nghiệm, bất cẩn, trộm cắp toàn bộ ;

+       Rủi ro khác: rơi, lật, đổ, đâm va và các sự cốbất ngờ khác không lường trước được khi thi công hoặc di chuyển công trường;

+       Thiệt hại phát sinh khi đang hoạt động hay ngừnghoạt động, khi tháo dỡ, lắp ráp nhằm mục đích lau chùi, bảo dưỡng hoặc sữa chữanhưng trong bất kỳ trường hợp nào cũng chỉ sau khi máy móc chạy thử thành công.

·  Số tiền bảo hiểm: số tiền được bảohiểm của hạng mục được bảo hiểm phải bằng giá trị thay thế của một hạng mụctương tự cùng loại và cùng công suất (Trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cảchi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắpđặt).