ABIC - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm Gián đoạn kinh doanh

Là sản phẩm bảo hiểm cho những mất mát về lợi nhuận gộp cho sự giảm sút về doanh thu hoặc lợi nhuận của NĐBH bị ảnh hưởng do cơ sở sản xuất/ kinh doanh gặp phảo các tổn thất vật chất
Doanh thu, lợi nhuận của NĐBH bị ảnh hưởng do cơ sở sản xuất/kinh doanh gặp phải các tổn thất vật chất. Đơn bảo hiểm gián đoạn cần được bán cùng với một đơn bảo hiểm về vật chất cho cơ sở sản xuất/kinh doanh như đơn bảo hiểm hỏa hoạn, đơn mọi rủi ro tài sản, đơn BH XDLD
      Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (sau đây gọi tắt là ABIC) đồng ý rằng nếu sau khi Người được bảo hiểm đã thanh toán phí bảo hiểm, nếu có bất kỳ tòa nhà hoặc tài sản nào khác hoặc một phần tài sản được Người được bảo hiểm sử dụng tại Cơ sở được bảo hiểm bị tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại một cách bất ngờ (sự tổn thất, phá hủy hoặc thiệt hại đó sau đây gọi chung là Thiệt hại) do một nguyên nhân không bị loại trừ tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn bảo hiểm kế tiếp theo mà Người được bảo hiểm đã nộp phí và ABIC đã chấp nhận khoản phí bảo hiểm theo yêu cầu cho việc tái tục này, và do hậu quả của các Thiệt hại này mà công việc kinh doanh của Người được bảo hiểm tại Cơ sở được bảo hiểm bị gián đoạn hay ngừng trệ;
ABIC sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền tổn thất đối với mỗi hạng mục được bảo hiểm ghi trong Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH)/Hợp đồng bảo hiểm phát sinh do sự gián đoạn hoặc ngừng trệ đó trên cơ sở những điều khoản quy định của Quy tắc bảo hiểm này.
Với điều kiện là
1. Tại thời điểm xảy ra tổn thất phá hủy hoặc thiệt hại, Người được bảo hiểm phải có một hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản đang còn hiệu lực cho tài sản tại Cơ sở được bảo hiểm đối với tổn thất phá hủy hoặc thiệt hại đó và rằng:
a. Tiền bồi thường đã được thanh toán hoặc trách nhiệm bồi thường đã được thừa nhận, hoặc
b. Tiền bồi thường đáng lẽ ra đã được thanh toán hoặc trách nhiệm bồi thường đáng lẽ ra đã được thừa nhận thuộc phạm vi bảo hiểm nhưng loại trừ trách nhiệm bồi thường đối với những tổn thất thấp hơn số tiền đã quy định trong Hợp đồng bảo hiểm đó.
2. Trách nhiệm của ABIC theo Quy tắc bảo hiểm này sẽ không vượt quá:
a. Tổng số tiền bảo hiểm hoặc số tiền bảo hiểm của mỗi hạng mục nêu trên GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm.
b. Số tiền bảo hiểm sẽ giảm sau khi đã trả bồi thường cho bất cứ một gián đoạn hay cản trở nào khác gây ra bởi tổn thất phá hủy hoặc thiệt hại xảy ra trong cùng một thời hạn bảo hiểm, trừ khi ABIC đồng ý khôi phục số tiền bảo hiểm này.
Quy tắc bảo hiểm này không bảo hiểm những tổn thất do:
1. Thiệt hại tài sản gây ra bởi:
a. (i)Thiết kế sai hay khiếm khuyết, khuyết tật của nguyên vật liệu hay do tay nghề kém, khuyết tật vốn có, khuyết tật ẩn tì, hư hỏng dần theo thời gian, biến dạng, móp, méo hay hao mòn tự nhiên;
(ii) Việc ngừng cung cấp điện, nước, khí đốt hoặc các nguồn nhiên liệu khác hoặc do hư hỏng của hệ thống thoát chất thải dẫn đến hoặc đi từ địa điểm được bảo hiểm.
Trừ khi thiệt hại xảy ra tiếp theo do một nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này và trong trường hợp đó ABIC sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại xảy ra tiếp theo đó.
b. (i) Sụp đổ hay rạn nứt của các ngôi nhà được bảo hiểm;
(ii) Ăn mòn, gỉ sắt hay thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, độ khô của thời tiết, mục nát, nấm mốc, co rút, bay hơi, mất trọng lượng, ô nhiễm, nhiễm bẩn, thay đổi màu sắc, mùi vị, chất liệu hay bề mặt, sự hư hại do tác động của ánh sáng, sâu bọ, côn trùng, sây sát hoặc trầy xước;
Trừ khi những tổn thất trên gây ra trực tiếp bởi Thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm hoặc đối với khu vực chứa tài sản được bảo hiểm do nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này gây ra.
c. (i) Trộm cắp trừ khi việc trộm cắp đó xảy ra trong căn nhà được bảo hiểm và được thực hiện bằng vũ lực để đột nhập hay tẩu thoát; 
(ii) Hành vi lừa đảo hay không trung thực;
(iii) Biến mất, thiết hụt không giải thích được nguyên nhân hoặc thiếu hụt phát hiện trong khi kiểm kê, thông tin sai lạc hoặc không đầy đủ, thiếu hụt trong khâu cung ứng hay giao nhận nguyên vật liệu hoặc thiếu hụt do sai sót trong các công việc hành chính hoặc kế toán; 
(iv) Rạn nứt, gãy, đổ vỡ hoặc quá nhiệt của nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm (economizers), bình chứa, ống hoặc đường ống, rò rỉ tại các ống nối hoặc hư hỏng ở các mối hàn của nồi hơi; 
(v) Hư hỏng hay trục trặc về điện hoặc cơ của máy móc hoặc thiết bị; 
(vi) Vỡ, tràn nước, tháo nước hay rò rỉ nước từ các bể chứa, đường ống hay các thiết bị chứa nước khi tòa nhà hay khu vực được bảo hiểm bị bỏ trống hoặc không được sử dụng; 
Trừ khi
(i) Thiệt hại xảy ra tiếp theo đó do một nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này gây ra và trong trường hợp như vậy ABIC chỉ chịu trách nhiệm đối với thiệt hại kế tiếp theo đó;
(ii) Tổn thất trên do nguyên nhân trực tiếp bởi thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm hoặc đối với tòa nhà hay khu vực chứa các tài sản được bảo hiểm do một nguyên nhân không bị loại trừ trong Quy tắc bảo hiểm này gây ra; 
d. (i) Sự xói mòn của sông hoặc biển;
(ii) Lún, sự dịch chuyển hay sạt lở của đất;
(iii) Sự lún xuống thông thường hoặc chìm lún của các cấu trúc xây dựng mới; 
(iv) Gió, mưa, mưa đá, tuyết, sương mù, lũ lụt, cát hay bụi tác động đến tài sản có thể di dời để ngoài trời hay trong các tòa nhà nhưng không được che chắn hoặc tác động đến hàng rào và cổng; 
(v) Sự đông lạnh, đông cứng hoặc thoát ra ngẫu nhiên của nguyên vật liệu nấu chảy.
2. Thiệt hại đối với:
a. Tài sản do hậu quả của quá trình chế biến, sản xuất gây ra;
b. Tài sản đang trong quá trình vận chuyển ngoài phạm vi địa điểm được bảo hiểm quy định trong GCNBH/Hợp đồng bảo hiểm;
3. Thiệt hại gây ra bởi:
a. Cố tình xóa, làm mất, xuyên tạc hoặc sửa đổi làm sai lệch thông tin lưu trữ trong hệ thống máy tính hoặc các chương trình, hồ sơ lưu trữ, phần mềm máy tính;  
b. Các hình thức xóa, làm mất, xuyên tạc hoặc sửa đổi làm sai lệch thông tin lưu trữ trong hệ thống máy tính hoặc các chương trình, hồ sơ lưu trữ, phần mềm máy tính khác, trừ khi phát sinh bởi cháy, sét, nổ, máy bay rơi, đâm va do xe cơ giới và súc vật, động đất, bão lốc, bão, lụt, vỡ tràn, thoát, rò rỉ nước (nếu không bị loại trừ bằng một cách nào khác theo Quy tắc bảo hiểm này)
Trừ khi gây ra bởi Thiệt hại đối với máy móc và thiết bị mà hồ sơ thông tin lưu trữ được gắn trong đó. 
4. Thiệt hại đối với
a. Kính lắp đặt cố định;
b. Kính (không phải kính lắp cố định), đồ sứ, đồ làm bằng đất nung, đá cẩm thạch hay những đồ vật dễ vỡ hoặc dễ gãy khác ; 
c. Các thiết bị điện tử, máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu;
d. Xe cơ giới có giấy phép lưu hành trên công bộ (bao gồm cả thiết bị, phụ tùng của xe), các xe kéo, rơ moóc, xe lửa, đầu máy xe lửa hoặc phương tiện lăn trên đường ray, tàu thủy, máy bay, tàu vũ trụ hay các phương tiện tương tự;
e. Tài sản hay cấu trúc đang trong quá trình phá dỡ, xây dựng hay lắp đặt và các nguyên vật liệu hay những thứ cần thiết khác cần được cung ứng liên quan đến quá trình đó;
f.   Máy móc, thiết bị trong quá trình được lắp đặt, di chuyển hoặc thay đổi vị trí (kể cả được tháo dỡ và lắp đặt lại), nếu nguyên nhân của Thiệt hại có thể được quy là do những hoạt động đó trực tiếp gây ra;
g. Tài sản trong quá trình thay thế, sửa đổi, sửa chữa, chạy thử, lắp đặt hay bảo dưỡng bao gồm cả các nguyên vật liệu và những thứ cần thiết được cung ứng cho các công việc trên nếu nguyên nhân của Thiệt hại có thể quy là do những hoạt động hoặc những công việc được tiến hành đối với những tài sản đó trực tiếp gây ra.
Nhưng điều này không loại trừ các thiệt hại (không bị loại trừ theo điều nào khác) gây ra do cháy, nổ, sét đánh, máy bay rơi, bạo động, bãi công, công nhân bế xưởng, những người gây rối trong lao động, những người có hành vi ác ý, đâm va với xe cơ giới hay súc vật, động đất, bão, lụt, vỡ tràn nước hay rò rỉ nước từ các bể chứa, đường ống hay thiết bị chứa nước.
5. Thiệt hại đối với
a. Đất đai (bao gồm lớp đất trên bề mặt, nền đường, hệ thống thoát nước, cống rãnh), đường dành cho xe chạy, vỉa hè, đường bộ, đường sắt, đường băng, đập, hồ chứa nước, kênh đào, giếng khoan, giếng, đường ống, đường hầm, cầu, cầu cảng, bến cảng, cầu tàu, công trình khai đào, mỏ, các tài sản và tài nguyên trong mỏ, ngoài khơi hoặc dưới lòng đất. 
b. Gia súc, mùa màng, cây cối;
6. Thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ:
a. Bất kỳ hành động cố ý hay cố tình sơ suất của Người được bảo hiểm hay người đại diện của họ; 
b. Ngừng công việc.
7. Thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra hoặc thông qua hay do hậu quả của những nguyên nhân sau:
a. Chiến tranh, xâm lược, các hành động của kẻ thù nước ngoài, hành động thù địch hoặc hoạt động tương tự chiến tranh (dù có tuyên chiến hay không), nội chiến; 
b. Binh biến, rối loạn dân sự có khả năng dẫn tới cuộc bạo động quần chúng, nổi dậy quân sự, khởi nghĩa, nổi loạn, cách mạng hay lực lượng quân sự tiếm quyền;
c. Khủng bố (là việc sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị và bao gồm cả việc sử dụng bạo lực vì mục đích khiến cho công chúng hoặc một bộ phận công chúng hoảng sợ);
d. (i) Bị tước quyền sở hữu tạm thời hay vĩnh viễn do bị tịch thu, quốc hữu hóa hoặc trưng dụng cho quân đội hoặc trưng thu theo lệnh của cơ quan công quyền hợp pháp nào;
(ii) Bị tước quyền sở hữu tạm thời hay vĩnh viễn đối với bất kỳ ngôi nhà nào do việc chiếm hữu bất hợp pháp các tòa nhà đó của bất kỳ người nào. 
Tuy nhiên, ABIC không được miễn trách nhiệm đối với Người được bảo hiểm về những thiệt hại của tài sản được bảo hiểm xảy ra trước khi có sự tước quyền sở hữu hay xảy ra trong khi mất quyền sở hữu tạm thời; 
e. Phá hủy tài sản theo lệnh của bất kỳ nhà chức trách nào.
Trong bất kỳ trường hợp xảy ra kiện tụng hay hành động pháp lý nào, nếu ABIC cho rằng, do có các điều khoản loại trừ 7 (a) (b) và (c) ở trên mà các tổn thất, phá hủy hay thiệt hại không thuộc phạm vi bồi thường của Quy tắc bảo hiểm này, thì trách nhiệm chứng minh những tổn thất, phá hủy hay thiệt hại đó được bảo hiểm thuộc về Người được bảo hiểm.
8. Thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi/ hoặc nảy sinh từ hoặc là hậu quả của/hay quy cho:
a. Nguyên liệu dùng cho vũ khí hạt nhân;
b. Phóng xạ ion hóa hay nhiễm bẩn phóng xạ từ nhiên liệu hạt nhân hay do chất thải hạt nhân do đốt cháy nhiên liệu hạt nhân. Riêng đối với Điểm loại trừ 8(b) này từ “đốt cháy” sẽ bao gồm bất cứ quá trình tự phân hủy nào của phản ứng phân hạch hạt nhân; 
9. Thiệt hại đối với nồi hơi, bình đun nước bằng hơi tiết kiệm, tua bin hoặc các bình chứa, máy móc, thiết bị khác mà trong đó có sử dụng áp suất hoặc đối với những chất liệu bên trong chúng do chúng bị nổ hoặc vỡ.
- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Quy tắc bảo hiểm gián đoạn kinh doanh