Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

·  Đối tượng được bảo hiểm: các thiết bị, máy móc, công cụ cơ khí như: các thiết bị phát điện (nồi hơi, tua bin, máy phát điện), máy biến thế, máy bơm nén khí, đường ống dẫn, cần cẩu,…

·  Phạm vi bảo hiểm: bảo hiểm cho những thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước xảy ra đối với máy móc được bảo hiểm do những tác nhân trực tiếp gây ra từ bên trong máy móc như:

+       Sai sót trong khi đúc và khuyết tật của nguyên vật liệu;

+       Lỗi do thiết kế, sai sót tại xưởng hoặc trong khi lắp đặt, tay nghề kém, thiếu kỹ năng, thiếu thân trọng, thiếu nước trong nồi hơi ;

+       Nổ vật lý, xé rách do lực ly tâm ;

+       Đoản mạch và các nguyên nhân khác về điện;

+       Những rủi ro khác không bị loại trừ trong đơn bảo hiểm gây ra đồng thời.

·  Số tiền bảo hiểm: Số tiền bảo hiểm của máy móc phải bằng giá trị thay thế của một máy móc tương tự cùng loại và cùng công suất (Trong đó giá trị thay thế sẽ bao gồm cả chi phí vận chuyển, các khoản lệ phí và thuế hải quan, nếu có, và chi phí lắp đặt).