Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)
Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm đổ vỡ máy móc

Là sản phẩm bảo hiểm cho các dây truyền sản xuất, các máy móc trong các nhà máy,.. khi gặp các rủi ro xuất phát từ bên trong hay gặp phải như: sai sót khi đúc, khuyết tật của nguyên vật liệu, lỗi thiết kế, sai sót, tay nghề kém tại xưởng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé do lực lý tâm…
Các dây chuyền sản xuất, các máy móc cố định trong các nhà máy…
Bảo hiểm cho dây truyền sản xuất, các máy móc trong các nhà máy,.. khi gặp các rủi ro xuất phát từ bên trong hay gặp phải như: sai sót khi đúc, khuyết tật của nguyên vật liệu, lỗi thiết kế, sai sót, tay nghề kém tại xưởng, thiếu nước trong nồi hơi, nổ vật lý, xé do lực lý tâm… trừ các điểm loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm
Áp dụng cho các hạng mục được bảo hiểm sau khi hạng mục đó đã kết thúc thành công quá trình chạy thử trước khi đưa vào sử dụng, dù hạng mục đó đang hoạt động hay tạm ngừng, hay được tháo dỡ để làm vệ sinh hoặc bảo dưỡng, hay trong khi tiến hành các công việc nói trên, hay khi vận chuyển trong khu vực /địa điểm được bảo hiểm, hoặc khi lắp ráp lại sau đó.
ABIC sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với:
1. Mức khấu trừ quy định trong Hợp đồng/Giấy chứng nhận bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi một sự cố; nếu đồng thời nhiều hạng mục cùng bị tổn thất trong một sự cố thì Người được bảo hiểm sẽ chỉ phải chịu mức khấu trừ không vượt quá mức khấu trừ lớn nhất được quy định riêng cho các hạng mục liên quan đó;
2. Tổn thất hay thiệt hại các dụng cụ có thể thay đổi như bàn ren, khuôn đúc, khuôn dập, các bộ phận mà khi sử dụng và/hoặc do bản chất tự nhiên có tỷ lệ hao mòn hay giảm trị giá lớn như: gạch chịu lửa, búa, các đồ vật làm từ thủy tinh, dây cu roa, dây thừng, dây kim loại, lốp cao su hoặc các vật liệu dùng trong quá trình hoạt động như dầu mỡ bôi trơn, nhiên liệu, chất xúc tác;
3. Tổn thất hay thiệt hại gây ra do cháy, sét đánh trực tiếp, nổ hoá học (loại trừ do nổ khí hơi đốt trong nồi hơi), chữa cháy hay sự phá huỷ do hậu quả của công tác chữa cháy, máy bay hay các vật thể hàng không hay bộ phận của nó rơi vào, trộm cắp hay hành động mưu toan trộm cắp, nhà đổ sập, lũ, lụt, động đất, đất lún, đất sụt, tuyết lở, cuồng phong, xoáy lốc, núi lửa hay các thảm hoạ thiên nhiên tương tự;
4. Tổn thất hay thiệt hại mà người cung cấp thiết bị, chủ thầu hay người sửa chữa phải chịu trách nhiệm, theo luật định hay hợp đồng;
5. Tổn thất hay thiệt hại do sai sót hay khuyết tật sẵn có trước khi Hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực mà Người được bảo hiểm hay đại diện của họ có khả năng nhận biết được, dù ABIC có biết được các sai sót khuyết tật đó hay không;
6. Tổn thất hay tổn hại do hành động cố ý hay sơ xuất nghiêm trọng của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;
7. Bất kỳ hậu quả nào của chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, sa thải, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, tịch biên, trưng dụng hay phá hủy theo lệnh của chính phủ hợp pháp hay thực tại hoặc theo lệnh của bất kỳ cơ quan đương cục nào;
8. Bất kỳ hậu quả nào của phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;
9. Tổn thất hay tổn hại là hậu quả trực tiếp của tác động liên tục trong quá trình vận hành (như: hao mòn và hư hỏng, tạo ra lỗ hổng, ăn mòn cơ học, ăn mòn do hoá học, rỉ sét, đóng cặn trong nồi hơi);
10. Tổn thất hậu quả hay trách nhiệm bất kỳ hình thức nào, bất kỳ khoản thanh toán nào vượt quá số tiền bồi thường cho thiệt hại vật chất như quy định trong Quy tắc bảo hiểm này.
Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà ABIC cho là do có Điểm loại trừ 7 nêu trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo Quy tắc bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.
- Thông báo tổn thất, Giấy yêu cầu bồi thường;
- Giấy chứng nhận bảo hiểm;
- Hóa đơn, chứng từ, biên lai liên quan đến tổn thất, hồ sơ khắc phục tổn thất.

Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn