Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm tài sản - kỹ thuật

Bảo hiểm công trình kỹ thuật dân dụng hoàn thành

·  Đối tượng Bảo hiểm: Các công trình kỹ thuật dân dụng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng như: cầu, đường, đê, đập, kè,cầu cảng, sân bay…

·  Phạm vi Bảo hiểm: Tổn hại do cácnguyên nhân dưới đây

+       Hỏa hoạn, sét, nổ, va chạm của các phương tiện trên bờ, dưới nước,

+       Va chạm của máy bay hoặc các phương tiện hàng không hoặc các thiết bị trên đó,

+       Động đất, núi lửa, sóng thần,

+       Giông bão (sự di chuyển của gió với tốc độ từ cấp 8 trở lên theo thang độ Beaufort),

+       Lũ lụt, tác động của sóng hay nước,

+       Đất sụt, đất lở, đá lở hay những dichuyển khác của đất,

+       Sương giá, tuyết lở, băng,

+       Sự phá hoại không có tổ chức

·  Số tiền bảo hiểm:  Số tiền bảo hiểmlà giá trị thay thế của một hạng mục tương tự ở điều kiện mới, cùng tính năng,công dụng (sức chịu tải, sức chứa…) bao gồm tất cả các nguyên vật liệu, tiềnlương, cước phí vận chuyển, thuế hải quan và các khoản lệ phí khác.