ABIC - Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Bảo hiểm Học sinh - Sinh viên

Bảo hiểm toàn diện đối với học sinh, sinh viên Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên đang theo học tại tất cả các trường học ở Việt Nam từ nhà trẻ mẫu giáo đến các trường phổ thông trung học, các trường cao đẳng dạy nghề, đại học, trung học chuyên nghiệp.