Bảo hiểm con người kết hợp

Áp dụng theo quy tắc bảo hiểm Con người kết hợp theo Quyết định số 3382/2015/QĐ-ABIC-PHH ngày 31/12/2015.

Đối tượng bảo hiểm: Là người Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam  có độ tuổi:

-        Là thành viên trong tổ chức có độ tuổi từ 18 đến 65 tuổi, những người trên 60 tuổi sẽ chỉ được bảo hiểm khi đã tham gia liên tục tại ABIC từ năm 58 tuổi.

-        Là cá nhân hoặc người phụ thuộc có độ tuổi từ 01 đến 60 tuổi

ABIC không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với các trường hợp:

-        Người đang bị bệnh tâm thần, bệnh phong.

-        Người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

-        Người đang điều trị bệnh ung thư, suy thận phải chạy thận nhân tạo, tiểu đường typ 2 (đối với các trường hợp tham gia bảo hiểm tái tục, ABIC sẽ nhận cho những bệnh này phát sinh trong thời gian tham gia bảo hiểm).

Phạm vi lãnh thổ: Lãnh thổ Việt Nam và trên toàn thế giới.

Phạm vi bảo hiểm: Các rủi ro do tai nạn, bệnh tật.

Quyềnlợi bảo hiểm:

Điều kiện  bảo hiểm

Sự kiện bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

A

Tử vong do bệnh tật, thai sản.

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

B

Tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

Thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn

Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật

Thương tật tạm thời do tai nạn

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật và STBH.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ đến 100 tr.đ:

ü  Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý.

ü  Trợ cấp ngày điều trị thương tật tạm thời: 0,1% STBH/ngày, tối đa không quá 180 ngày/năm.

C

Nằm viện do bệnh tật, thai sản

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả trợ cấp là 0,3% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ đến 100 tr.đ: Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý bao gồm tiền phòng, chi phí xét nghiệm, X- quang, tiền thuốc, truyền máu, ôxy, huyết thanh ... và trợ cấp mất giảm thu nhập 0,08% STBH/ngày. Tổng số tiền chi trả không vượt quá 0,3% STBH/ngày.

Phẫu thuật do bệnh tật, thai sản

-       Đối với số tiền bảo hiểm đến 20 tr.đ: Chi trả theo Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật và STBH.

-       Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 tr.đ đến 100 tr.đ: Chi trả chi phí y tế thực tế hợp lý bao gồm chi phí hội chẩn, gây mê, hồi sức, mổ .... Tổng số tiền chi trả không vượt quá Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm phẫu thuật và STBH.

Hỗ trợ tư vấn thông tin chi tiết xin liên hệChi nhánh và Phòng KDKV của ABIC trên toànquốc hoặc Hotline: 0904 081 626