Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - Bảo hiểm Agribank (ABIC)

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp

Đối tượng Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý của Người được bảo hiểm (cá nhân hoặc các tổ chức nghềnghiệp) khi thực hiện nghề nghiệp: Kiến trúc sư, Kỹ sư tư vấn, Nhà thiết kế, Tư vấn kỹ thuật, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm, bác sỹ, người hành nghề y… Phạm vi Bảo hiểm: Trách nhiệm pháp lý (khi có khiếu kiện) đối với thương tật thân thể, thiệt hại vật chất hoặc thiệt hại về xây dựng phát sinh từ hành động bất cẩn, lỗi bất cẩn, hoặc quên sót do bất cẩn mà Người được bảo hiểm đã thực hiện hoặc được cho là đã thực hiện trong thời hạn bảo hiểm hoặc trong thời hạn theo sau ngày hồi tố
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn