Mua bảo hiểm online
Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Mô tô - Xe máy

Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ Xe Mô tô - Xe máy

Là loại hình bảo hiểm bắt buộc người tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN VN phải tham gia bảo hiểm bắt buộc TNDS theo quy định của pháp luật. Khi tham gia Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới ABIC sẽ hỗ trợ chủ xe bồi thường cho những thiệt hại về thân thể, tính mạng và tài sản mà...
Xem thêm
Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Đối tượng bảo hiểm: Ngôi nhà và tài sản bên trong ngôi nhà.
Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066
Abic.com.vn