Thư mời chào hàng cạnh tranh các công ty KD trong lĩnh vực quảng cáo & truyền thông 06-09-2023