CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AGRIBANK CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM AGRIBANK CÔNG BỐ CHỨC DANH CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ham dự buổi lễ, về phía đại diện của Bộ Tài chính có ông Ngô Việt Trung -Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm; ông Nguyễn Quang Huyền - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Bảo hiểm. Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) có ông Phạm Toàn Vượng - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc; ông Nguyễn Văn Minh - Thành viên Hội đồng thành viên; ông Phạm Đức Tuấn - Phó Tổng giám đốc; bà Đỗ Thị Thu Hiền - Trưởng Ban Đầu tư. Về phía Tổng Công Ty Cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare) có ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

https://www.agribank.com.vn/vn/ve-agribank/tin-tuc-su-kien/cac-tin-khac/don-vi-thanh-vien/cong-ty-co-phan-bao-hiem-ngan-hang-nong-nghiep-bao-hiem-agribank-to-chuc-le-cong-bo-chuc-danh-chu-tich-hoi-dong-quan-tri?fbclid=IwAR3bfJIbpMaZ40IBXfwOnc58HNpRmkbYPagG5jpwXjFUTxUdj5bP9gwSKXk

Ông Phạm Toàn Vượng, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Agribank (phía ngoài bên phải) tặng hoa chúc mừng ông Nguyên Tiến Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Bảo hiểm Agribank

Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066