Thư mời chào hàng cạnh tranh các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông