Thư mời chào hàng cạnh tranh các công ty cung cấp dịch vụ truyền thông 04-08-2023