Thư đề nghị chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn "Xây dựng chiến lược phát triển Công nghệ Thông tin giai đoạn 2022-2027, tầm nhìn 2030 cho ABIC"

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.
Xem thêm