Thông báo về việc ấn chỉ xe cơ giới (XM,BB,TN,CN) 2023 bị thất lạc

Thông báo về việc ấn chỉ xe cơ giới (XM,BB,TN,CN) 2023 bị thất lạc

Đơn vị chủ quản: ABIC- Chi nhánh Sài Gòn xin thông báo:

 

Nội dung: Nội dung : Sau khi kiểm kê ấn chỉ xe cơ giới 2023 (XM) CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp - CN Sài Gòn phát hiện một số GCN bị thất lạc (danh sách đính kèm ) .
ABIC CN Sài Gòn xin kính báo: đối với những GCN bị thất lạc sẽ mất hiêu lực kể từ ngày 01/01/2023 , mọi phát sinh rủi ro liên quan đến những GCN trên đều không có giá trị pháp lý và ABIC CN Sài Gòn từ chối giải quyết những phát sinh có liên quan đến những GCN trên theo file đính kèm:
BC kiem ke an chi mat va DS chi tiet.pdf

 


Xem thêm