THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Để đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh, ABIC hiện đang có nhu cầu tuyển dụng một số vị trí làm việc như sau:

1.     Vị trí tuyển dụng:

1.1. Vị trí: Nhân viên quản lý nghiệp vụ

- Số lượng: 02 người

- Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

- Yêu cầu tuyển dụng:

+Tuổi: Dưới 35 tuổi

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành bảo hiểm, bằng xếp loại khá trở lên.

+Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm;

+ Có phẩm chất đạo đức, cam kết làm việc lâu dài tại Công ty;

+Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

+ Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian tốt;

+ Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt;

+ Có trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 theo khung tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu hoặc tương đương.

- Mô tả công việc:

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh;

+ Thẩm định hồ sơ khai thác trên phân cấp;

+ Hỗ trợ, giám sát các phòng kinh doanh;

+ Đào tạo cán bộ về chuyên môn nghiệp vụ;

+ Quản lý đại lý,…

- Chế độ đãi ngộ:

+ Mức thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận(trung bình 16-18 tháng thu nhập/năm);

+ Được thưởng các ngày lễ, tết; thưởng theo hiệu quả công việc; thưởng quý, năm, đột xuất.

+ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước; được hỗ trợ tiền ăn ca, công tác phí;

+ Được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng trên mọi lĩnh vực của bảo hiểm;

+ Bảo hiểm ABIC Care cho cán bộ và người thân;

+ Trang thiết bị làm việc hiện đại; môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

+ Các đãi ngộ khác theo quy định của ABIC.

1.2. Vị trí: Nhân viên kinh doanh bảo hiểm:

- Địa điểm làm việc và số lượng người:

+     Tp. Hồ Chí Minh: 01 người

+     Tây Ninh: 01 người

+     Tiền Giang: 02 người

+     Bến Tre: 01 người

+     Long An: 02 người

+     Trà Vinh: 02 người

+     Kiên Giang: 01 người

+     Đồng Tháp: 02 người

+     Vĩnh Long: 01 người

- Yêu cầu tuyển dụng:

+Tuổi: Dưới 35 tuổi

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy khối/ ngành: bảo hiểm, kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng (ưu tiên chuyên ngành bảo hiểm), bằng xếp loại trung bình khá trở lên.

+Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ;

+ Có phẩm chất đạo đức, cam kết làm việc lâu dài tại Công ty;

+Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực cao trong công việc;

+ Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

+ Kỹ năng tổ chức, quản lý công việc, quản lý thời gian tốt;

+ Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp tốt;

+ Có trình độ tiếng Anh tối thiểu B1 theo khung tham chiếu Ngôn ngữ chung Châu Âu hoặc tương đương.

- Mô tả công việc:

+ Tiếp thị, tư vấn và bán các sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng;

+ Phân tích tình hình thị trường, đề xuất mức phí, cơ chế kinh doanh;

+ Đầu mối làm việc với Ngân hàng để xây dựng kênh phân phối;

+ Tiếp nhận các nhu cầu của khách hàng,đánh giá rủi ro và cấp đơn bảo hiểm theo thẩm quyền;

+ Trực tiếp tiếp cận hiện trường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm,…

- Chế độ đãi ngộ:

+ Mức thu nhập hấp dẫn theo thỏa thuận(trung bình 16-18 tháng thu nhập/năm);

+ Được thưởng các ngày lễ, tết; thưởng theo hiệu quả công việc; thưởng quý, năm, đột xuất.

+ Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước; được hỗ trợ tiền ăn ca, công tác phí;

+ Được đào tạo về kiến thức và các kỹ năng trên mọi lĩnh vực của bảo hiểm;

+ Bảo hiểm ABIC Care cho cán bộ và người thân;

+ Trang thiết bị làm việc hiện đại; môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

+ Các đãi ngộ khác theo quy định của ABIC.

2. Chi tiết tuyển dụng tại đây.
Xem thêm