Trách nhiệm và chia sẻ của ngành bảo hiểm
Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

Trách nhiệm và chia sẻ của ngành bảo hiểm

Tính đến ngày 19.9, có 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, thành phố Hà Nội. Ước tính, số tiền chi trả bảo hiểm khoảng 10,3 tỷ đồng và các doanh ghiệp bảo hiểm đang hoàn tất các thủ tục chi trả. Song song đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã trao số tiền 300 triệu đồng hỗ trợ các nạn nhân và chiến sỹ tham gia phòng cháy chữa cháy, trong đó, Bảo hiểm Agribank đóng góp 100 triệu đồng.

Sẽ chi trả trên 10 tỷ đồng cho các nạn nhân

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) Ngô Việt Trung cho biết, ngay sau khi có thông tin thiệt hại vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có văn bản gửi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Theo báo cáo ban đầu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm, tính đến ngày 19.9.2023, có 10 doanh nghiệp bảo hiểm có khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người, trong đó 28 trường hợp tử vong và 12 trường hợp bị thương.

Bảo hiểm Agribank đã trao 100 triệu đồng để động viên, hỗ trợ các gia đình và nạn nhân vụ hỏa hoạn chung cư mini tại trụ sở Ủy Ban Nhân dân phường Khương Đình

 

Cùng với đó Bảo hiểm Agribank cũng đã trao hỗ trợ 10 triệu đồng đến Đội phòng cháy chữa cháy công an quận Thanh Xuân

Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại trên, Bộ Tài chính đã đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Ước số tiền chi trả bảo hiểm khoảng 10,3 tỷ đồng, trong đó: Bảo hiểm nhân thọ khoảng 9,8 tỷ đồng (AIA 4,3 tỷ đồng, Manulife 4,8 tỷ đồng, Chubb Life 200 triệu đồng, Generali 496 triệu đồng); Bảo hiểm phi nhân thọ chủ yếu là bảo hiểm học sinh sinh viên (Bảo hiểm Bảo Việt 80 triệu đồng, Bảo Minh 100 triệu đồng, PVI 105 triệu đồng, PJICO 78 triệu đồng, MIC 140 triệu đồng, VBI 15 triệu đồng). doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả tiền bảo hiểm với tổng số tiền là 4,38 tỷ đồng, các trường hợp khác đang làm các thủ tục bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm.

Bên cạnh việc đốc thúc các doanh nghiệp bảo hiểm mau chóng rà soát, chi trả quyền lợi cho các nạn nhân, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm trao số tiền 300 triệu đồng đến các nạn nhân của vụ cháy chung cư tại Khương Hạ nhằm chia sẻ phần nào những mất mát, đau thương của các gia đình gặp nạn. Trong đó, riêng Bảo hiểm Agribank đã ủng hộ 100 triệu đồng cho các nạn nhân của vụ cháy và 10 triệu đồng cho các chiến sỹ tham gia phòng cháy chữa cháy tại chung cư.

Khẳng định tính nhân văn

Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động thu thập thông tin để giải quyết quyền lợi bảo hiểm, hỗ trợ kịp thời của là hành động hết sức thiết thực khẳng định được ý nghĩa, vai trò và tính nhân văn của bảo hiểm.

Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Bộ Tài chính, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã có văn bản và trực tiếp đến làm việc với các Cơ quan có liên quan như: Ủy ban Nhân dân Quận Thanh Xuân, Ủy ban Nhân dân phường Khương Đình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Khương Đình, Công an Quận Thanh Xuân, Công an phường Khương Đình ... để đề nghị cung cấp thông tin về số căn cước công dân các nạn nhân của vụ cháy qua đó làm cơ sở để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động rà soát, tra cứu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải quyết quyền lợi về bảo hiểm cho các nạn nhân.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, một số trường hợp cả gia đình đều tử vong nên chưa xác định được người thụ hưởng, một số trường hợp gia đình đề nghị đợi sau khi lo xong các thủ tục an táng. Ngoài ra, doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo gặp khó khăn do chưa tra cứu được thông tin chính thức và đầy đủ về danh sách nạn nhân (tử vong, nằm viện điều trị) để đối chiếu toàn diện với danh sách khách hàng tại doanh nghiệp bảo hiểm, từ đó có hỗ trợ kịp thời cho khách hàng.

Để nhanh chóng thực hiện thủ tục bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã chuyển thông điệp nhờ đại diện của chính quyền địa phương khi trao đổi với các nạn nhân cũng thông tin tới các gia đình có tham gia hợp đồng bảo hiểm có thể liên hệ với doanh nghiệp bảo hiểm hoặc Hiệp hội Bảo hiểm để được giải quyết nhanh chóng quyền lợi bảo hiểm.

Bộ Tài chính đang tiếp tục đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo cập nhật tình giải quyết quyền lợi bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm và thông qua bao cáo của Hiệp hội bảo hiểm, đảm bảo việc giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Anh Thắng

 Nguồn: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/trach-nhiem-va-chia-se-cua-nganh-bao-hiem-i343670/

Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066