TÂN CHỦ TỊCH BẢO HIỂM AGRIBANK VÀ TRỌNG TRÁCH KẾ THỪA DI SẢN 15 NĂM
Bản tin bảo hiểm Agribank
Bản tin bảo hiểm Agribank

TÂN CHỦ TỊCH BẢO HIỂM AGRIBANK VÀ TRỌNG TRÁCH KẾ THỪA DI SẢN 15 NĂM

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank) tổ chức Lễ công bố chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm Agribank cho ông Nguyễn Tiến Hải và Lễ công bố chức danh Quyền Tổng giám đốc Bảo hiểm Agribank cho ông Đỗ Minh Hoàng.

https://nongnghiep.vn/tan-chu-tich-bao-hiem-agribank-va-trong-trach-ke-thua-di-san-15-nam-d341782.html

Ông Nguyễn Tiến Hải bày tỏ niềm tự hào, hãnh diện khi được đứng trong hàng ngũ ‘ngôi nhà’ Agribank và Bảo hiểm Agribank.

Ông Nguyễn Tiến Hải bày tỏ niềm tự hào, hãnh diện khi được đứng trong hàng ngũ ‘ngôi nhà’ Agribank và Bảo hiểm Agribank.

 

Xem thêm
Mua bảo hiểm
1900 9066